INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1975
 • Liczba stron: 272
 • Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd
 • ISSN: 1232-8766
 • Nakład: 1000 egz.
 • Bolesław Bartkowski
 • Mieczysław Kaczmarzyk
 • Marian Lewko
 • Mieczysław Majewski
 • Roman Pomianowski
 • Remigiusz Popowski
 • Franciszek Pytel
 • Stanisław Styrna
 • Adam Śmigielski

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI

Redakcja: Słowo wstępne

Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB: Kapłaństwo Chrystusa według Hbr 5, 1-10

Ks. Konstanty Kozieł SDB: Wpływ zbawczego misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa na świat materialny

Ks. Andrzej Świda SDB: Aktualność niektórych rozwiązań ascezy św. Jana Bosko

Ks. Mieczysław Majewski SDB: Niektóre czynniki rozwoju katechezy młodzieży, zwłaszcza pracującej

Ks. Jerzy Rydzewski: Poszukiwanie nowych środków wyrazu w katechezie

Ks. Roman Pomianowski SDB: Psycho-pedagogiczne prawidłowości kontaktu katechety z młodzieżą

Ks. Stanisław Kulpaczyński SDB: Uczucia młodzieży podczas spowiedzi w świetle badań empirycznych

Ks. Roman Pomianowski SDB: Psychologiczne problemy kształtowania się religijności i jej dewiacje

Ks. Bolesław Bartkowski SDB: Śpiewy procesji palmowej w Polsce w rękopisach muzyczno-liturgicznych z XIII-XVIII w.

Ks. Stanisław Wilk SDB: Wyjazd kard. Augusta Hlonda z Polski i jego starania o powrót do kraju na początku II wojny światowej

Ks. Mieczysław Kaczmarczyk SDB: Wpływ zasad retoryki oratorskiej na sposób kształtowania wypowiedzi poetyckiej w „Pieśniach sobie śpiewanych" Konstancji Benisławskiej