INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1978
 • Liczba stron: 344
 • Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd
 • ISSN: 1232-8766
 • Nakład: 1000+150 egz.
 • Jan Chmiel
 • Stanisław Kulpaczyński
 • Marian Lewko
 • Mieczysław Majewski
 • Roman Pomianowski
 • Remigiusz Popowski
 • Ryszard Rubinkiewicz
 • Adam Śmigielski
 • Franciszek Pytel (stała współpraca)
 • Stefan Pruś (stała współpraca)

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI

Ks. Stanisław Kosiński SDB: Dwadzieścia pięć lat Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą (1952—1977)

Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB: Nowotestamentalna idea przepowiadania

Ks. Mieczysław Majewski SDB: Katechetyczna myśl Kościoła w świetle „Instrumentum laboris"

Ks. Roman Olesinski: Katecheza latynoamerykańska w świetle II konferencji CELAM-u

Ks. Roman Pomianowski SDB: Z badań nad psychologicznymi aspektami przynależności religijnej młodzieży z ośrodków duszpasterstwa akademickiego

Ks. Stanisław Kulpaczyński SDB: Postawy pokutne młodzieży

ks. Józef Struś SDB: Wartości humanistyczne w ascetyce św. Franciszka Salezego

Ks. Andrzej Świda SDB: Lektura młodzieżowa a asceza

Ks. Marian Ciszewski SDB: Propozycje pedagogiczne Wojciecha Dzieduszyckiego

Ks. Remigiusz Popowski SDB: Etyka sokratyczna a etyka Pawła z Tarsu

Ks. Engelbert Gorywoda: Problem darmowości nadnatury w systemie H. de Lubac

Ks. Marian Dziubiński SDB: Bóg chrześcijaństwa w liryce modlitewnej J. Słowackiego

Ks. Rafał Farina: Wkład naukowy misji salezjańskich