INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1987-1988
 • Liczba stron: 232
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd
 • ISSN: 1232-8766
 • Nakład: 1500+150 egz.
 • Redaktor naczelny: Marian Lewko
 • Mieczysław Majewski
 • Ryszard Rubinkiewicz
 • Tłumaczenia z jęz. angielskiego: Adam Pasicki

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI

Ks. Marian Lewko SDB: Niezwykły nawet wśród świętych

Ks. Stanisław Kosiński SDB: Dzieła salezjańskie w życiu księdza Bosko

Ks. Kazimierz Misiaszek SDB: Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko

Ks. Marian Lewko SDB: Ksiądz Bosko i jego „teatrzyk"

Ks. Marian Lewko SDB, Ks. Andrzej Świda SDB: Eucharystia w pedagogicznej myśli księdza Bosko

Ks. Adam Durak SDB: Ksiądz Bosko a święty Franciszek Salezy

Ks. Franci Desramaut SDB: Ksiądz Bosko w dziejach duchowości

Ks. Kazimierz Szczerba SDB: Kontakty Polaków z księdzem Janem Bosko

Ks. Andrzej Świda SDB: Salezjańska rodzina świętych

Ks. Stefan Pruś SDB: Zgromadzenie Salezjańskie w świecie

Ks. Bronisław Kant SDB: Salezjanie Polacy na misjach 1987

Ks. Remigiusz Popowski SDB: Salezjanie polscy jako nauczyciele akademiccy uniwersytetów i akademii

Aneks:

 • Daty znaczące w życiu Ks. Bosko
 • Ważniejsze daty w historii Towarzystwa Salezjańskiego
 • Przełożeni wyżsi Towarzystwa Salezjańskiego
 • Ważniejsze daty w historii salezjanów polskich