INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1995
 • Liczba stron: 384
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jan Gliściński
 • Adam Durak
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Zbigniew Łepko
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jacek Ryłko
 • Henryk Skorowski (z-ca red. nacz.)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI

Ks. Michał Rychert SDB: W nurcie teologii sekularyzacji - egzystencjalne implikacje biblijnej doktryny o stworzeniu

ks. Adam Durak SDB: Historyczno-teologiczne aspekty błogosławieństw

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Ks. Jan Gliściński SDB: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Ojców Kościoła

Ks. Henryk Skorowski SDB: Rodzina jako kategoria aksjologiczna

Ks. Tadeusz Biesaga SDB: Zagrożenia rodziny na podstawie Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II

Elżbieta Osewska: Ograniczenia i możliwości katechezy w rodzinie

Ks. Kazimierz Misiaszek SDB: Drogi odnowy systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w nowej rzeczywistości pastoralnej po Soborze Watykańskim II

Michał Chłopowiec: Wychowanie dziecka w rodzinie do świętowania

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Antypedagogika wobec pedagogiki

Halina Rotkiewicz: O zniewoleniu technologicznym człowieka i nadziei wiązanej z wychowaniem

Andrzej Świątczak: Teologia społeczna Rene Coste

Ks. Marian Graczyk SDB: Jana Pawła II idea „pracy nad pracą"

Ks. Jarosław Koral SDB: Prawne podstawy strajku

Ks. Janusz Nowiński SDB: Dzwon w tradycji i kulturze Europy

Ks. Krzysztof Hagedorn SDB: Powstanie parafii w Skrzatuszu i jej uposażenie

Ks. Marian Ciszewski SDB: Mateusz Akwariusz i jego spór o nieśmiertelność duszy ludzkiej

Ks. Krzysztof Kowalik SDB: "Ten który sprawia wszystko" Obraz Boga w Komentarzu Lutra do Magnificat

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Halina Markiewicz: Działania charytatywne Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności wobec dorosłych

Ks. Andrzej Świda SDB: Losy "współzałożycieli" Zgromadzenia Salezjańskiego

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Świadectwo krwi misjonarzy salezjańskich

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Nowicjat salezjański w Czerwińsku 1924-1994

Ks. Maciej Szczepankiewicz SDB: Festiwal w Rumi wyrazem troski o właściwy kształt muzyki w Kościele

RECENZJE

 
 • Ks. Zbigniew Łepko SDB: Lothar Schäfer, Das Bacon-Projekt. Von der Erkenntnis, Nutzung, und Schonung der Natur, Frankfurt am Main 1993, ss. 279
 • Małgorzata Dąbrowska: Jerzy W. Aleksandrowicz, Psychoterapia, Warszawa 1993, . 150
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Ryszard Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993, ss. 522
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Ks. Wojciech Góralski, Ks. Witold Adamczewski SJ, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994, ss. 231
 • Ks. Henryk Skorowski SDB: A. Laun, Liebe und Partnerschaft aus der Sicht der katholischen Kirche, Eichstät 1994, ss. 96
 • Małgorzata Dąbrowska: Jean Guitton, Kobieta, miłość, rodzina, tłum. z języka francuskiego B. Durbajło, Warszawa 1994, ss. 171
 • Ks. Henryk Skorowski SDB: Ks. Mirosław Daniluk SCJ, Karol Kaluza, Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego. Pojęcia, terminy, instytucje, dokumenty, czasopisma, sygla, Redakcja Wydawnictw Katolickego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, ss. 298
 • Ks. Jan Gliściński SDB: Antonio Baruffa, Giovanni Battista de Rossi. L'archelogo esploratore delle Catacombe, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1994, ss. 232+18 il.