INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1996
 • Liczba stron: 360
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jan Gliściński
 • Adam Durak
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Zbigniew Łepko
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jacek Ryłko
 • Henryk Skorowski (z-ca red. nacz.)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk

 

  STRONA TYTUŁOWA

 

  PEŁNY TEKST 

 SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Stanisław Czerwik: Spojrzenie na misterium Eucharystii w dokumentach posoborowych i w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Ks. Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE: Piekło w relacji do miłującego i miłosiernego Boga

Ks. Adam Durak SDB - Sakrament małżeństwa znakiem tajemnicy jedności i miłości

Ks. Jarosław Klusak SDB: Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości

Ks. Bogusław Nadolski TChr: Pojednanie z Bogiem i z ludźmi w sprawowaniu Eucharystii

Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Formowanie do wspólnoty z Bogiem w ruchu odnowy w Duchu Świętym jako realizacja powołania do nowej ewangelizacji

Ks. Jerzy Stefański: Spotkanie z Chrystusem uzdrawiającym w sakramencie chorych

Ks. Maciej Szczepankiewicz SDB: Utwory muzyczne o NMP Wspomożycielce Wiernych. Próba analizy muzycznej i literackiej

Ks. Wojciech Życiński SDB: Perspektywy ekumeniczne doktryny o Wniebowzięciu Maryi

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Tadeusz Biesaga SDB: Ateistyczny liberalizm wobec religii i moralności chrześcijańskiej

Ks. Marian Ciszewski SDB: Kilka myśli o irenizmie

Ks. Jacek Rodzeń SDB: Tendencje antynaukowe w rozwoju tak zwanego „kreacjonizmu naukowego"

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Jerzy Gocko SDB: Problematyka etyczna systemów ekonomicznych w encyklice Centesimus Annus Jana Pawła II

Ks. Jerzy Koperek: Demokracja chrześcijańska wobec demokracji liberalnej

Ks. Kazimierz Misiaszek SDB: Młodzież w centrum pastoralnej troski salezjanów: oratoryjna propozycja pracy z młodzieżą dla Kościoła w Polsce

Ks. Karol Mühlek: Obrazy w nauczaniu religijnym

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Luigi Stefanini i personalizm wychowawczy

Ks. Adam Paszek SDB: Postawy eklezjalne młodzieży z salezjańskich szkół średnich

Ks. Paweł Wawrzyńczak SDB: Założenia formalne i organizacyjne szkoły katolickiej

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Janusz Nowiński SDB: Turris eburnea. Tabernaculum aureum. Templum dei. Arca foederis. Średniowieczne figury maryjne przechowujące Eucharystię

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Salezjanie w Lutomiersku wczoraj i dziś. Krótka przeszłość historyczna miasta i klasztoru

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Misja salezjańska Chiu Chow w Chinach

RECENZJE

 
 • Ks. Jan Gliściński SDB: Antonio Baruffa, Le Catacombe. Il fascino del mondo sconosciuto, Edizione par ragazzi, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1995, ss. 16
 • Ks. Henryk Skorowski SDB: Ks. Paweł Góralczyk, Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, Ząbki 1995, ss. 232
 • Ks. Henryk Skorowski SDB: Ireneusz Mroczkowski, Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Płock 1994, ss. 303
 • Tadeusz Kamiński: Ks. Piotr Nitecki, Socjalizm, komunizm i ewngelizacja, Suwałki 1994, ss. 171
 • Ks. Henryk Skorowski SDB: Stanisław Olejnik, Etyka lekarska, Katowice 1995, ss. 152
 • Hanna Markiewicz: R. Renz, M. Meducka (red.), Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku, Kielce 1993, ss. 221