INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1997
 • Liczba stron: 360
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Zbigniew Łepko
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk

 

  STRONY TYTUŁOWE

   SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI 

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

ks. Adam Durak SDB: Teologia błogosławieństw w ogólności

Ks. Krzysztof Konecki: Sprawowanie błogosławieństw wydarzeniem kościelnym

Ks. Jerzy Kopeć: Błogosławieństwa w polskiej tradycji religijnej

Ks. Stanisław Kulpaczyński SDB: Retrospektywny obraz katechety

Ks. Stanisław Kulpaczyński SDB: Aktualny i postulatywny obraz katechety

Ks. Kazimierz Misiaszek SDB: Obraz katechety w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko

Ks. Roman Murawski SDB: Formacja katechetów w Europie

Ks. Sylwester Jędrzejewski SDB: Początek zła (Rdz 3 i 6,1-4) w interpretacji Księgi Henocha etiopskiej

Ks. Andrzej Kondracki SDB: Kanoniczność i natchnienie Księgi Syracydesa

Ks. Piotr Sosnowski SDB: Wokół ofiarniczego charakteru życia w celibacie kapłańskim

Ks. Wojciech Życiński SDB: Prywatne objawienia maryjne w świetle objawienia w Jezusie Chrystusie

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Dariusz Buksik SDB: Wybrane psychologiczne teorie rozwoju moralnego człowieka

Ks. Kazimierz Franczak SDB, Tadeusz Doktór: Autorytaryzm a percepcja nowych ruchów religijnych przez katolicką młodzież akademicką

Ks. Andrzej Garbarz: W służbie życia i zdrowia człowieka. Karta Pracownika Służby Zdrowia

Ks. Jarosław Koral SDB: Konsekwencje migracji ludności osadniczej na tereny Ziemi Świebodzińskiej po zakończeniu II Wojny Światowej

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Salezjanie i szkolnictwo

Ks. Paweł Wawrzyńczak SDB: Szkoła katolicka wyrazem misji nauczycielskiej Kościoła

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Marian Ciszewski SDB: Nieśmiertelność duszy ludzkiej w polemikach filozoficznych XVI wieku

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Nauka Ojców Kościoła o Duchu Świętym. Wybrane zagadnienia

Ks. Andrzej Lebiedź SDB: Natura, rodzaje i skutki grzechu w De Cvitate Dei św. Augustyna

Ks. Janusz Nowiński SDB: Restauratio et aedificatio. Zabytkowy zespół klasztorny w Lądzie pod opieką salezjanów

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Nowicjat salezjański w południowej prowincji

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Salezjanie polscy na misjach w Chinach i na Filipinach. Prehistoria

RECENZJE

 
 • Tadeusz Kamiński: Clemens Breuer, Mensch von Anfang an. Fragen der Gentechnologie un der Bioethik, Köln 1995, ss. 16
 • Ks. Henryk Skorowski SDB: Jerzy Gocko, Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne, Lublin 1996, ss. 397
 • Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Andrzej Kopiczko, Kościół Warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1996, ss. 244
 • Ks. Michał Rychert SDB: Ks. Józef Kulisz SJ, W kręgu zagadnień i problemów teologii fundamentalnej, Bobolanum 1994, ss. 223
 • Ks. Władysław Majkowski: Alesandro Maneti, Vivere insieme, Edizioni Dehoniane, Bologna 1991, ss. 173
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Monika Mazurczak, Święty Mikołaj. Kim jest, skąd przychodzi i dlaczego jest taki dobry, Warszawa Jacek Santorski & Co. 1995, ss. 141
 • Ks. Władysław Majkowski: Bronisław Mierzwiński, Mężczyzna, mąż, ojciec, Wydawnictwo „Posłaniec", Otwock 1996, ss. 266
 • Ks. Adam Durak SDB: Ks. Bogusław Migut, Znaki Misterium Chrystusa. Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Salvatore Mersilego OSB (1910-1983), Lublin 1996, ss. 330
 • Ks. Andrzej Garbarz: Ks. Henryk Skorowski SDB, Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społewcznej, gospodarczenj i politycznej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996, ss. 250 + 2nlb
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Reinhold Weinschenk, Podstawy podegogiki Księdza Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996, ss. 208
 • Ks. Władysław Majkowski: Ch. Clulow (red.), Woman, Men, and Mariage, Northvale-NewJersey-London 1996, ss. 168