INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1998
 • Liczba stron: 316
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI 

Ks. Marian Dziubiński SDB: Wstęp

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Kazimierz Misiaszek SDB: Aktualność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko we współczesnym wychowaniu

Ks. Jerzy Gocko SDB: Wychowanie do wiary - wychowaniem do miłości społecznej, wolności i sprawiedliwości. Refleksje na kanwie encykliki "Centesimus annus" i dokumentu Kapituły Generalnej XXXIII Salezjanów

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Rola salezjanów polskich w procesie inkulturacji charyzmatu księdza Bosko (1888-1918)

Ks. Jacek Ryłko SDB: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie na „Łosiówce" w perspektywie stulecia obecności salezjanów w Polsce

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Początki i dzieje Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Działalność misyjna salezjanów polskich

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Salezjanie polscy na misjach w Indiach

Ks. Zbigniew Lato SDB: Troska salezjanów o ośrodki kultu maryjnego w Polsce w latach 1989-1988

Ks. Jarosław Koral SDB, Ks. Henryk Skorowski SDB: Salezjanie polscy jako nauczyciele akademiccy uniwersytetów i akademii

Ks. Tadeusz Rozmus SDB: Obecny stan szkolnictwa salezjańskiego w Polsce

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Dom dziecka w Rumi (1947-1960) - historia i wychowanie

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Dom formacyjny w Swobnicy - nowicjat

Ks. Marek Babicz SDB: Bibliografia prac naukowych absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą z lat 1957-1991

RECENZJE

 
 • Ks. Adam Durak SDB: Famiglia salesiana in preghiera. Testi per la celebrazione dell'Eucaristia e della Lituriga delle Ore, Roma 1995, ss. 654
 • Ks. Adam Durak SDB: Antonio Mistrorigo, Guida alfabetica alle liturgia. Enciclopedia di base per la partecipazione attiva, la preghiera e la vita, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1997, ss. 528
 • Ks. Adam Durak SDB: Ks. Wojciech Danielski, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, Lublin 1997, ss. 409
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: S. Hessen, Podstawy pedagogiki, ZAK 1997, ss. 438
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: S. Hessen, Szkoła i demokracja na przełomie, ZAK, Warszawa 1997, ss. 335
 • Ks. Jarosław Koral SDB: M. Bednarski (red.), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, Warszawa 1996, ss. 344
 • Ks. Jarosław Koral SDB: J. Auleytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa 1995, ss. 342
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Ks. Maciej Szczepankiewicz, Spotkania z muzyką organową, Studio S, Szczecin 1997
 • Ks. Piotr Mazurkiewicz: State und Church in the European Union. Gerhard Robbers (ed.). In conjunction with the European Consortium for State and Church Research. Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1966 (Kościoły w Unii Europejskiej – mity i rzeczywistość!)