INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1999
 • Liczba stron: 412
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST 

 SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Ks. Henryk Skorowski SDB, Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Były redaktor Seminare ks. prof. Jan Gliściński - wspomnienie pośmiertne

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Manlio Sodi SDB: Rok liturgiczny i Słowo Boże

Ks. Wojciech Pazera: Koncepcja homilii we współczesnych warunkach duszpasterstwa w Polsce

Ks. Waldemar Łachut SDB: Aktualne wyzwania i kierunki w posłudze słowa wśród młodzieży

Ks. Piotr Polek OSPPE: Specyfika jasnogórskiej posługi słowa

ks. Adam Durak SDB: Metody hermeneutyczne w twórczości homiletycznej

Ks. Zenon Hnatczak SDB: Metanoia w życiu chrześcijanina w perspektywie trzeciego tysiąclecia

Ks. Krzysztof Kowalik SDB: W komunii z Ojcem Synem i Duchem Świętym – trynitarna odnowa teologii kapłaństwa

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Problem urzeczywistniania się osoby w czynie w personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II

ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Problem psychofizyczny - klasyfikacje zajmowanych stanowisk

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Jerzy Koperek: Katolicka nauka społeczna wobec współczesnych przemian społecznych

Ks. Henryk Skorowski SDB: Zaangażowanie społeczne istotnym wymiarem chrześcijaństwa

Zbigniew Dziubiński: Kościół Katolicki wobec socjopatologii

Tadeusz Kamiński: Skandal ubóstwa u schyłku dwudziestego wieku

Ks. Jarosław Koral SDB: Charytatywna posługa młodzieży w Kościele

Ks. Kazimierz Misiaszek SDB: Praca duszpasterska w parafii w świetle systemu prewencyjnego św. Jana Bosko

Elżbieta Osewska: Praktyka katechezy rodzinnej na świecie

Małgorzata Tatala: Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych. Badania empiryczne

Ks. Michał Chłopowiec: Zabawa i jej znaczenie w wychowaniu dziecka

Ks. Dariusz Buksik SDB: Rozumienie sumienia w naukach psychologicznych

Ks. Piotr Marchwicki SDB: Rozwój mechanizmów obronnych u kandydatów do życia zakonnego

Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Muzyka w systemie wychowawczym salezjanów ks. Bosko

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Kult chrześcijański w nauczaniu i działalności biskupa Cezarego z Arles

Jarosław Wąsowicz SDB: Rola polskiego modelu tolerancji religijnej dla hugenotów francuskich

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Salezjańska metoda pracy misyjnej

Ks. Stanisław Szmidt: Działalność misyjna Ks. Edwarda Bielawskiego (1930-1979) w świetle jego korespondencji

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Wyższe Seminarium Duchowne T.S. Południowej Inspektorii

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Salezjańskie liceum im H. Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim - historia i wychowanie

Ks. Janusz Nowiński SDB: Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (w 10 rocznicę koronacji)

RECENZJE

 
 • Ks. Adam Durak SDB: Anscar Chupungco (red.), Scientia Liturgica, Manuale di Liturgia, t. V: Tempo e spazio liturgico, Wydawnictwo Piemme, Casale Monferrato 1989, ss. 467
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Sergiusz Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Żak, Warszawa 1997, ss. 271
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Sergiusz Hessen, Struktura i treść szkoły współczesnej, Żak, Warszawa 1997, ss. 259
 • Ks. Adam Durak SDB: Jerzy Józef Kopeć CP, Bogarodzica. W kulturze polskiej XVI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997, ss. 501
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: Olivier Sacks, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Poznań 1996, ss. 283; Stanąć na nogi, Poznań 1996, ss. 160; Zobaczyć głos, Poznań 1998, ss. 225
 • Ks. Adam Durak SDB: M. Sodi, A. M. Triacca (red.), Dizionario di omiletica, Editrice Elledici - Editrice Velar, Torino-Bergamo 1998, ss. 1708