INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2002
 • Liczba stron: 707
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Tadeusz Biesaga
 • Zdzisław Brzęk
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard Sadowski(sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk
 • Stanisław Zimniak
 • Recenzenci tomu
 • Redaktor Wydawnictwa: Maria Barbara Libiszowska

 

  STRONY TYTUŁOWE

 

  SPIS TREŚCI 

 SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Sylwester Jędrzejewski SDB: Pedagogia Jezusa w świetle Ewangelii

Ks. Zbigniew Majcher SDB: Jezus Chrystus jako "Traumaturg". Afrykański model chrystologiczny

Ks. Krzysztof Kowalik SDB: Wiara. Modlitwa. Życie. Maryja wzorem chrześcijanina

Ks. Józef Górzyński: Obecność Maryi w Tajemnicy Paschalnej Chrystusa w świetle wybranych formularzy Collectio Missarum de Beata Maria Virgine

O. Grzegorz M. Bartosik OFMConv: Kult Maryi w liturgii bizantyjskiej

Ks. Władysław Nowak: Maryja Matka Pana w modelu religijnym wspólnot ewangelickich

Ks. Ryszard Ukleja SDB: Ruch pielgrzymkowy szansą duszpasterską w dziele ewangelizacji w III tysiącleciu

Ks. Stanisław Jankowski SDB: "Porodziła swego pierworodnego Syna..." (Łk 2,7)

Ks. Wojciech Życiński SDB: Nauczanie Kościoła a "nauczania" w Kościele. Za czy przeciw piątemu dogmatowi maryjnemu?

Ks. Robert Bieleń SDB: Kapłani i diakoni w posłudze współczesnemu małżeństwu i rodzinie w świetle najnowszych wskazań Kościoła

Ks. Andrzej F. Dziuba: Z tożsamości kapłańskiej

Ks. Jerzy Gocko SDB: Integralny charakter posłannictwa Kościoła

S. Elżbieta Błońska CMW: Współczesne formy dziecięcego apostolatu misyjnego

Alina Osadnik: Proegzystencja jako wezwanie chrześcijańskie

Ks. Paweł Barylak SDB, Ks. Henryk Stawniak SDB: Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie Kościoła

Ks. Janusz Mariański: Katechizm Kościoła Katolickiego w kontekście przemian społeczno-moralnych w społeczeństwie polskim

Jan Dominikowski: Przestrzenie Słowa... O wnętrzach sakralnych ks. Tadeusza Furdyny

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Piotr Marchwicki SDB: Koncepcja człowieka w logoterapii

Ks. Grzegorz Hołub SDB: O kształt bioetyki chrześcijańskiej

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Jan Mierzwa: Wartości w procesie komunikowania się jednostek globalnego społeczeństwa

Ks. Wojciech Necel TChr: Integracja społeczno-religijna polskiego emigranta w posłudze duszpasterskiej chrystusowca (Schemat refleksji na początku XXI wieku)

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Duszpasterstwo Polonijne w Szwecji a podtrzymywanie kultury polskiej i integrowanie Polonii

Ks. Jarosław Koral SDB: Odbiorcy pomocy Caritas

Ks. Zenon Klawikowski SDB: Duchowość wychowawcy w stylu św. Jana Bosko

Ks. Adam Paszek SDB: Salezjańskie źródła doświadczenia pedagogicznego

Ks. Dariusz Buksik SDB: Postawy moralne i religijne w psychologii

O. Dezyderiusz Jan Pol OFM: Czy postawy religijne mogą sprzyjać resocjalizacji skazanych?

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Dziecko a reklama. Edukacja czy manipulacja

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Lektura Pisma Świętego"w duchu" w świetle Commentarius in Mathaei Evangelium biskupa Hilarego z Poitiers

Ks. Krzysztof Lis SDB: Błogosławiony papież Pius IX wobec problemów swojej epoki (1846-1878)

Ks. Marek T. Chmielewski SDB, Dk. Jarosław Wąsowicz SDB: Św. Jan Bosco (1815-1888) i jego czasy. Tabele synoptyczne

Eugeniusz Sakowicz: Kardynał August Hlond jako promotor laikatu

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Duchowni polscy - dobrodzieje salezjańscy z lat 1898-1938

Joanna Obert: Feliks Nowowiejski - wielki kompozytor i patriota

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Praca misyjna ks. Wiesława Kaczmarczyka (1933-2000) w Amazonii Wenezuelskiej w świetle jego korespondencji

RECENZJE I OMÓWIENIA

 
 • Ks. Jarosław Koral SDB: A. Bartoszek, Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000
 • Ks. Wojciech Necel TChr: Z. Brodecki, Prawo europejskiej integracji, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001
 • Ks. Jarosław Koral SDB: M. Komorska, Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim, Lublin 2000
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Morand W i r t h, Da don Bosco ai nostri giorni. Tra storia e nuove sfide (1815-2000), (Studi di Spiritualita, 11), LAS, Rzym 2000
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Francis Desramaut, Spiritalita salesiana. Cento parole chiave, (Spirito e vita, 31), LAS, Rzym 2001
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: H. Mielicka (red.), Socjologia wychowania. Kielkce, Wydawnictwo Stachurski 2002
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Mario Pollo, Le sfide educative dei giovani d’oggi, Roma, Elle Di Ci 2000
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków, Impuls 2000
 • Ks. Wojciech Necel TChr: E. Walewander, Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Karl-Heinz Selge, Ehe als Lebensbund. Die Unauflöslichkeit der Ehe als Herausforderung für den Dialog zwischen katholischer und evangelisch-lutherischer Theologie, Peter Lang Frankfurt am Main 1999
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Plenitudo legis dilectio Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, pod redakcją Antoniego Dębińskiego i Elżbiety Szczot, Lublin 2000
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: M. Woźniak, Wspomnienia, wydał i opracował Ks. Ludwik Królik, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2001
 • Ks. Jan Pietrzykowski SDB: W. Żurek SDB, Żwirowisko oświęcimskie. Męczeństwo salezjanów polskich, Lublin 2000
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1953–1956), wydał i opracował Bogdan Piec, Verbinum Warszawa 2001
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, (Rumia 24-27 październik 2001)