INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

RECENZENCI TOMU

 • Rok wydania: 2003
 • Liczba stron: 488
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Robert Bieleń
 • Tadeusz Biesaga
 • Zdzisław Brzęk
 • Krzysztof Butowski (sekretarz)
 • Marek T. Chmielewski
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard F. Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk
 • Redaktor Wydawnictwa: Maria Barbara Libiszowska
 • Tadeusz Borutka
 • Andrzej Derdziuk
 • Józef Dołęga
 • Tadeusz Kołosowski
 • Jerzy Józef Kopeć
 • Jerzy Koperek
 • Stanisław Kulpaczyński
 • Jerzy Lewandowski
 • Józef Mandziuk
 • Józef Naumowicz
 • Sławomir Nowosad
 • Ewa Podrez
 • Maria Ryś
 • Wiesław Theiss
 • Józef Wroceński
 • Jan Załęski
 • Witold Zdaniewicz
 • Wojciech Życiński

 

  STRONY TYTUŁOWE

 

  SPIS TREŚCI 

 SPIS TREŚCI

Redakcja: Tworzyli „Seminare"

Ks. Remigiusz Popowski SDB: Śp. Ksiądz Marian Lewko SDB. Rys biograficzny

Wojciech Kaczmarek: Ksiądz Profesor Marian Lewko (1936-2002). Teatrolog i wychowawca

Ks. Zdzisław Chlewiński: Refleksje wygłoszone podczas mszy świętej w intencji śp. Księdza Romana Pomianowskiego w kościele akademickim KUL 16 kwietnia 2002 r.

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Bolesław Margański: Wychowanie liturgiczne we wspólnocie Kościoła. Wychowanie w liturgii i przez liturgię

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Liturgia "tempus et locus" wychowania - realistyczna pedagogia świętości

Ks. Dariusz Kuźmiński: Wychowanie sumienia poprzez niedzielną Eucharystię w świetle roku liturgicznego

Ks. Henryk Stawniak SDB: Służebna rola przypisów prawno-liturgicznych

Ks. Dominik Kubicki: Teologia oparta na realizmie wcielenia, wpisująca się w perspektywę Fides Querens Intellectum oraz teologii jako nauki Akwinaty

Ks. Jerzy Kułaczkowski: Elementy prawa rodzinnego w świetle Kodeksu Deuteronomium Pwt

ks. Zbigniew Majcher SDB: Jezus Chrystus jako Proto-Przodek - afrykański model chrystologiczny

Br. Lorenzo Saraceno OSB Cam., Ks. Robert Łaskarzewski EC: Lectio divina w życiu mnicha fundamentem duchowości chrześcijańskiej

Ks. Zenon Klawikowski SDB: Korzenie duchowości salezjańskiej

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Tadeusz Biesaga SDB: Wartość życia w ujęciu etyki personalistycznej

Ks. Grzegorz Hołub SDB: W stronę bioetyki personalistycznej

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Tadeusz Borutka: Indywidualny i społeczny wymiar grzechu

Józef Górny: Sprawowanie władzy w świetle Prawa Bożego

Ks. Stanisław Lubaszka: Wartości humanistyczne i społeczne pracy ludzkiej

Ks. Robert Bieleń SDB: Kościół katolicki w Polsce w służbie rodzinom dotkniętym bezrobociem

Ks. Jerzy Gocko: Podstawy i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej

Ks. Jarosław Koral SDB: Istota opieki paliatywnej

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Wybrane aspekty życia społecznego współczesnej Szwecji. Próba ukazania interakcji społeczno-obyczajowo-religijnych zachodzących między Szwedami a Polakami

Ks. Piotr Marchwicki SDB: Religijność z perspektywy teorii przywiązania

Ks. Dariusz Buksik SDB: Potrzeba kształtowania sumienia w perspektywie konsekracji zakonnej. Refleksja psychologiczna

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Janusz Korczak - dziecko i Bóg

Ks. Janusz Mierzwa: Obraz młodzieży szkół ponadpodstawowych w Krośnie na Podkarpaciu w roku szkolnym 1996/97

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: System wychowawczy św. Jana Bosko w ewangelizacji młodzieży

Ks. Adam Paszek SDB: Salezjański program wychowania młodzieży do wiary jako propozycja wychowawcza

Marzena Minkiewicz, Ewa Woś: Salezjański ośrodek wychowawczy św. Jana Bosko w Trzcińcu

S. Danuta Rutka CMW: "Zatroszczyć się o innych" - myśl przewodnia stylu wychowawczego św. Marii Dominiki Mazzarello

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Święty Jan Chryzostom. Portret kaznodziei-duszpasterza

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Początki pracy salezjanów na Pomorzu Zachodnim. Na przykładzie Debrzna

Ks. Janusz Drewniak: Charyzmat salezjański i jego realizacja w życiu ks. Idziego Ogiermana Mańskiego (1900-1966)

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: Mieczysław Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2002, ss. 215
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: Stanisław Tokarski, Dojrzałość religijna osób należących do wspólnot neokatechumenalnych, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, ss. 199
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Pietro Stella, Don Bosco, il Mulino, Bologna 2001, ss. 154
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Juan Vecchi, Globalizzazione. Crocevia della Carita Educativa. Colloquio con Vittorio Chiari, przedmowa Luc van Looy, SEI, Turyn 2002, ss. 198
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Juan E. Vecchi, "Andate oltre!" Temi di spiritualita giovanile, red. Maurizio Spreafico, ElleDiCi, Leumann 2002, ss. 136
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Stanisław Zięba, Bóg w życiu wielkich kompozytorów, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Pelplin-Gdańsk 2001, ss. 196
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Józef Łaś SJ, Harmonizacja melodii modalnych, opr. ks. Stanisław Ziemiański SJ, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2002, ss. 60
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Remigiusz Pośpiech, Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, ss. 273
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Andrew Brook and Robert J. Stainton, Knowledge and Mind. A Philosophical Introduction, Cambridge [Massachusetts] and London: The MIT Press 2000, ss. 253
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: David Cockburn, An Introduction to the Philosophy of Mind, Palgrave Publishers, Houndmills 2001, ss. 157
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Jack S. Crumley II, Problems in Mind. Readings in Contemporary Philosophy of Mind, Mayfield Publishing Company, Mountain View - London - Toronto 2000, ss. 614
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Keith T. Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, Polity Press 2001, ss. 332
 • Ks. Stanisław A. Wargacki SVD: Janusz Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości. Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, ss. 496
 • Ks. Adam Durak SDB: Odszedł po nagrodę do Pana jeden z wielkich liturgistów śp. Achille Maria Triacca SDB (1935-2002)
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Pierwszy Kongres Katechetyczny Kościoła Katolickiego w Szwecji, Göteborg: 1-3 XI 2002 r.
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormiańskiego, Rumia 24-6 X 2002 r.