INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

RECENZENCI TOMU

 • Rok wydania: 2004
 • Liczba stron: 588
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Robert Bieleń
 • Tadeusz Biesaga
 • Krzysztof Butowski (sekretarz)
 • Marek T. Chmielewski
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard F. Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk
 • Redaktor Wydawnictwa: Maria Barbara Libiszowska
 • Tadeusz Borutka
 • Andrzej Derdziuk
 • Józef Dołęga
 • Tadeusz Kołosowski
 • Jerzy Józef Kopeć
 • Jerzy Koperek
 • Stanisław Kulpaczyński
 • Jerzy Lewandowski
 • Józef Mandziuk
 • Piotr Morciniec
 • Józef Naumowicz
 • Sławomir Nowosad
 • Ewa Podrez
 • Maria Ryś
 • Wiesław Theiss
 • Józef Wroceński
 • Jan Załęski
 • Witold Zdaniewicz
 • Wojciech Życiński

 

  STRONY TYTUŁOWE

 

  SPIS TREŚCI 

 SPIS TREŚCI 

Ks. Robert Bieleń: Śp. ks. prof. Józef Wilk SDB (1937-2003). Salezjanin w służbie rodziny

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Jerzy Siwek: Historyczny wymiar „mowy o chlebie życia” (J 6, 22–71)

Ks. Jerzy Kułaczkowski: Specyfika wychowawczej funkcji ojca wobec córki w ujęciu Księgi Syracha

Ks. Sylwester Jędrzejewski SDB: Biblijne podstawy terminu „formacja” w ujęciu „La formazione dei Salesiani di don Bosco”

Ks. Andrzej Postawa SDB: Charyzmat życia zakonnego w perspektywie formacji powołanych do Towarzystwa Salezjańskiego

Ks. Janusz Goraj SDB: Chrystologiczna orientacja Objawienia jako podstawa chrystocentryzmu katechetycznego

Ks. Zbigniew Majcher SDB: Jezus Chrystus jako „Mistrz Inicjacji”. Afrykański model chrystologiczny

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Zdolność wiernych świeckich do przepowiadania słowa Bożego

O. Stanisław Madeja CSsR: Główne linie teologiczne „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”

Ks. Jan Przybyłowski: Duszpasterskie wyzwania „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”

Ks. Stanisław Araszczuk: Język i formy pobożności ludowej

Ks. Waldemar Pierożek SDB: „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” a duszpasterstwo młodzieży

Ks. Mateusz Matuszewski: Udział wiernych świeckich w nabożeństwach ludowych

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Dominik Kubicki: Rola filozofii, rozróżnionej i autonomicznej w stosunku do teologii, nakreślona w „Une École De Théologie: Le Saulchoir” Marie-Dominique Chenu

Ks. Zbigniew Łepko SDB: Filozoficzna relewancja etologii

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Enrico dal Covolo SDB: Studium Ojców Kościoła dla kultury zjednoczonej Europy

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Socjologiczne teorie integracyjne a rzeczywistość jednoczącej się Europy

Ks. Jerzy Koperek: Nowe demokracje a kulturowa jedność Europy

Ks. Henryk Skorowski SDB: Samorząd terytorialny źródłem dynamizmu wspólnoty i osoby ludzkiej

Ireneusz Kraś: Polskie rozwiązania w zakresie rezerw obowiązkowych banków

Tadeusz Kamiński: O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych

Andrzej de Lazari: Polska – Rosja. „Trudne” sąsiedztwo

Ks. Robert Bieleń SDB: Kościół katolicki we współczesnej Polsce w służbie młodzieży. Podstawowe kierunki i zadania, formy i metody duszpasterstwa młodzieży

Ks. Jerzy Gocko SDB: Miejsce i zadania świeckich w urzeczywistnianiu posłannictwa Kościoła w świecie

Ks. Tadeusz Borutka: Społeczna rola proboszcza w parafii

Ks. Piotr Marhwicki SDB: Osobowość wieloraka. Kryteria diagnostyczne i modele etiologiczne

Ks. Zbigniew Formella SDB: Samobójstwo. Refleksja psychopedagogiczna

Ks. Adam Paszek SDB: Źródła ducha rodzinnego w systemie wychowawczym św. Jana Bosko

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym. Perspektywa chrześcijańska

Ks. Bogdan Stańkowski SDB: Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym. Wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych w Rzymie

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Paweł Wesołowski: Geneza i istota postaci Antychrysta we wczesnochrześcijańskiej literaturze łacińskiej

Judyta Iwańska: „De mortibus persecutorum” Laktancjusza. Próba reinterpretacji

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Święty Hieronim jako duszpasterz

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Losy Polskiej Misji Salezjańskiej nad Górnym Orinoko na podstawie korespondencji ks. Wojciecha Stanisława Paszendy

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Polscy wojskowi kapelani salezjańscy w okresie drugiej wojny światowej

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Małe Seminarium Duchowne Księży Salezjanów w Lądzie nad Wartą (1921–1952)

Ks. Marek Babicz SDB: Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Płomień” przy Parafii Świętej Rodziny i św. Judy Tadeusza w Słupsku w latach 1974–1987

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Davide Mussone, L’Eucaristia nel codice di diritto canonico. Commento ai can. 897–958, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, ss. VIII + 209
 • Ks. Adam Durak SDB: Giorgio Bonaccorso, Il rito e l’altro. La liturgia come tempo, linguaggio e azione, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2001, ss. 400
 • Ks. Adam Durak SDB: Innocenzo III, Il sacrosanto mistero dell’altare. (De sacro Altaris Mysterio), Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, 2002, ss. 431
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Idziemy naprzód z nadzieją. Życie konsekrowane w Polsce na początku nowego tysiąclecia, Wydawnictwo Zmartwychwstańców „Allelu
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: J. Robert Adams, Prospects for Immortality. A Sensible Search for Life after Death, Baywood Publishing Company, Amityville 2003, ss. 170
 • Ks. Jacek Meller: Maria Nowacka, Etyka a transplantacje, PWN, Warszawa 2003, ss. 247
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Pietro Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertá, (=Instituto Storico Salesiano – Roma. Studi – 20, 21), t. I–II, LAS, Rzym 2003, s. 609 + 736
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Franciszek Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, ss. 227
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Wokół wychowania, red. Dionizjusz Czubala, Grzegorz Grzybek, Wydawnictwo ATM, Bielsko-Biała 2003, ss. 152
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Bronisław Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 226
 • Ks. Jan Pietrzykowski SDB: ks. Waldemar Witold Żurek SDB, Salezjańscy męczennicy Wschodu, Wydawnictwo „Jedność”, Lublin 2003, ss. 286
 • Ks. Zbigniew Adamiak SDB: XIX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne. „Pobożność ludowa i liturgia” (Ląd n. Wartą, 17 października 2003 r.)
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego (Rumia, 23–25 października 2003 r.)
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Światowe Polonijne Spotkanie Intelektualistów, Ludzi Kultury i Sztuki (Monachium, 24–28 października 2003 r.)
 • O. Arkadiusz Smagacz OCD: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin, 24–26 września 2002 r., red. S. Wilk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 652