INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

RECENZENCI TOMU

 • Rok wydania: 2006
 • Liczba stron: 552
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Robert Bieleń
 • Tadeusz Biesaga
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard F. Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk
 • Stanisław Wilk
 • Redaktor Wydawnictwa: Maria Barbara Libiszowska
 • Ignacy Bokwa
 • Tadeusz Borutka
 • Andrzej Derdziuk
 • Józef Dołęga
 • Wojciech Kaczmarek
 • Bernard Kołodziej
 • Tadeusz Kołosowski
 • Jerzy Józef Kopeć
 • Stanisław Kulpaczyński
 • Jerzy Lewandowski
 • Zbigniew Łepko
 • Józef Mandziuk
 • Andrzej Maryniarczyk
 • Bronisław Mierzwiński
 • Piotr Morciniec
 • Józef Naumowicz
 • Marian Nowak
 • Sławomir Nowosad
 • Krystyna Ostrowska
 • Jan Piskurewicz
 • Ewa Podrez
 • Maria Ryś
 • Wiesław Theiss
 • Józef Wroceński
 • Jan Załęski
 • Witold Zdaniewicz
 • Wojciech Życiński

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


 SPIS TREŚCI 

Od Redakcji: śp. ks. profesor Adam Durak SDB (1949–2005)

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Bogusław Migut: Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary

Ks. Andrzej Żądło: Rozumienie Eucharystii wczoraj i dziś

Ks. Rudolf Pierskała: Przygotowanie i przewodniczenie celebracji Eucharystii wg Instrukcji „Redemptionis Sacramentum”

Ks. Zbigniew Majcher SDB: Teologia afrykańska

Ks. Robert Bieleń SDB: Duszpasterstwo rodzin posiadających dzieci czy duszpasterstwo dzieci? Posługa Kościoła katolickiego w Polsce wobec dziecka

Ks. Wojciech Życiński SDBMaryjny wymiar duszpasterskiej posługi Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Anita Ganowicz-Bączyk: Mityczno-magiczne źródła antropocentryzmu

Grzegorz Diłanian: Specyfika natury ludzkiej w aspekcie zdolności do kontemplowania własnej egzystencji

Ks. Zbigniew Łepko SDB: Problem opozycji człowieka wobec przyrody

Jakub Bartoszewski: Kartezjańska nauka o porządku w nowych zasadach filozoficzno-przyrodniczych

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Henryk Skorowski SDB: Kulturowe aspekty integracji europejskiej. W kierunku jedności kulturowej Europy

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Uniwersalizm czy partykularyzm? – współczesny niekonieczny antagonizm

Ks. Tadeusz BorutkaKryzys duchowy we współczesnym świecie jako problem religijno-moralny

Ks. Wojciech Pac: Dynamika przeobrażeń samorządowych w aspekcie kreowania podmiotowości jednostek i grup społecznych

Ireneusz Kraś: Powstanie i status Narodowego Banku Polskiego

Agnieszka Oleska: Ikona niosąca przesłanie pokoju i pojednania

Ks. Bogdan Stańkowski SDB: Współczesna rodzina podhalańska. Wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie dzieci i młodzieży – wyniki badań empirycznych

Ks. Dariusz Stępkowski SDB: Młodzieżowa praca socjalna jako działanie pedagogiczne. Na przykładzie działalności Regionalnego Centrum „Don Bosco” w Ratyzbonie

Beata SzluzProblemy werbalne społeczności niepełnosprawnych

Ks. Marek Woś SDB: Postawy polskiej młodzieży akademickiej w konfrontacji ze zmieniającą się płaszczyzną społeczno-polityczną współczesnej Europy

Marcin Zaborski: Kamień jako świadek historii

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Jan Paweł II i młodzież

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Współczesne dylematy wychowania: ponowoczesna względność a niezmienność norm wychowawczych

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: W trosce o wychowanie patriotyczne młodzieży. Refleksja na kanwie systemu wychowawczego św. Jana Bosko (1815–1888)

Ks. Piotr Marchwicki SDB: Teoria przywiązania J. Bowlby’ego

Ks. Zbigniew Formella SDB: Życie jako zadanie. Viktor Emil Frankl w setną rocznicę urodzin

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Dk. Andrzej Gburek SDB: Elementy „teologii ciała” w myśli św. Hieronima na podstawiejego korespondencji

Ks. Tadeusz Kołosowski SDBWyznanie grzechów (confessio peccatorum) w nauczaniu św. Hilarego z Poitiers

Anna Podstawka: Obszary naukowych zainteresowań Księdza profesora Mariana Lewki

Ks. Stanisław Szmidt SDB, Kl. Dariusz Mikołajczyk SDB: Działalność duszpasterska ks. Bernarda Duszyńskiego SDB w Libii w latach 1976–1994

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 

 • Ks. Stanisław Semik SDB: Sprawozdanie z działalności WSD TS w Krakowie w roku akademickim 2004–2005
 • Ks. Dariusz Sztuk SDB: Sprawozdanie z działalności WSD TS w Lądzie nad Wartą w roku akademickim 2004–2005
 • Ks. Andrzej Wujek SDB, Ks. Kazimierz Gryżenia SDB: Sprawozdanie z działalności WSD TS w Łodzi w roku akademickim 2004–2005
 • SPRAWOZDANIA
 • Ks. Zbigniew Formella SDB: Sympozjum: Harcerskie drogi do wolności. „Salezjańskie Dęby” (Aleksandrów Kujawski, 26 listopada 2005)
 • Joanna Michalczuk: Konferencja „Ksiądz Profesor Marian Lewko salezjanin – teatrolog – wychowawca” (Katedra Dramatu i Teatru KUL, Lublin 17 maja 2005)
 • Ks. Marek Woś SDB: Konferencja nauczycieli i wychowawców szkół salezjańskich Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile pt. „Jan Paweł II o systemie wychowawczym św. Jana Bosko”, (Rumia 8–9 kwietnia 2006)
 • Przemysław Piekutowski, Michał Szulakowski: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater (Częstochowa 1–6 maja 2005)
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: XVII Midzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego (Rumia 20–22 października 2005)

RECENZJE

 

 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Enrico dal Covolo, Ojcowie Kościoła mistrzami formacji kapłańskiej, tł. z j. włoskiego K. Charmasa, [b.w.], Lublin 2005
 • Ks. Adam Nyk SDB: Enrico dal Covolo, Ojcowie Kościoła mistrzami formacji kapłańskiej, tł. z j. włoskiego K. Charmasa, [b.w.], Lublin 2005
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Miguel A. Ortiz red., Ammissione alle nozze e prevenzione della nullitá del matrimonio, Giuffre Editore 2005
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Krzysztof Graczyk, Implikacje skutków medyczno-psychologicznych schorzeń neurologicznych w kanonicznym prawie małżeńskim, Włocławek 2005
 • Eugeniusz Sakowicz: Marek Marczewski red., Pedagogika pastoralna. Praca, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2003
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: La vita come impegno spirituale, “Quaderni di vita spirituale. Nuova serie”, LAS 2004
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Kazimierz Wójtowicz red.,Od Angoli do Zairu. Życie konsekrowane na pielgrzymich szlakach Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców „Alleluja” 2004
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Alan Barnard, History and Theory in Anthropology, Cambridge University Press 2000
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Carole L. Crumley, A. Elizabeth van Deventer, Joseph J. Fletcher red., New Directions in An-thropology & Environment. Intersections, AltaMira Press 2001
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Richard O. Clemmer, L. Daniel Myers, Mary Elizabeth Rudden red, Julian Steward and the Great Basin. The Making of an Anthropologist, Salt Lake City: The University of Utah Press 1999
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Henryk Skorowski red., Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia, Krosno: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza 2005
 • Zdzisława Kobylińska: Henryk Skorowski red., Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia, Krosno: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza 2005
 • Adam Bartosiewicz: Papieska Rada „Justitia et Pax”, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2005
 • Zdzisława Kobylińska: Józef Życiński, Odyseusz czy playboy? Kulturowa Odyseja człowieka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: K. Bartnicka, J. Szybiak, Zarys historii wychowania, Żak, Warszawa 2001
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Erika Landan, Twoje dziecko jest zdolne. Wychowanie przykładem, Pax, Warszawa 2003
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: M. Deptuła (red.), Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004
 • Ks. Zbigniew Formella SDB: Crea Giuseppe, Gli altri e la formazione di sé, EDH, Bologna 2005
 • Ks. Dariusz Buksik SDBAnna A. Terruwe, Conrad W. Baars, Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2004
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: Romuald Jaworski, Harmonia i konflikty. Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu psychologii pastoralne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004
 • Ks. Mirosław S. Wierzbicki SDB: Una disciplina in evoluzione. Terza indagine nazionale sull’insegnante di religijne cattolica nella scuola di reforma, Elle Di Ci, Torino 2005
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Radosław Marzec, Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetleźródeł XVIII-wiecznych, Polihymnia, Lublin 2005
 • Czesław Grajewski: Marta Popowska, Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej. Studium źródłoznawcze, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2003
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: John W. Gran, E. Gunnes, L.R. Langsled red., Den Katolske Kirke i Norge – fra kristingen till idag, Oslo 1993