INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2010
 • Liczba stron: 308
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Nakład: 500 egzemplarzy
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Maciej Reda
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, pkt. 6

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

 

ks. Henryk Stawniak SDB: Seminare" - półrocznikiem

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Sylwester Jędrzejewski: Judaizm diaspory w okresie Drugiej Świątyni

Ks. Piotr Towarek: Formuły egzorcystyczne w potrydenckiej Liturgii Błogosławieństw

Ks. Lucjan Świto: Charakter prawny posługi duszpasterskiej proboszczów i wikariuszy w parafiach rzymskokatolickich w świetle prawa polskiego

O. Tomasz Gałkowski CP: Wyższe instytuty wiedzy religijnej

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Funkcja ekonoma w prawie własnym Towarzystwa św. Franciszka Salezego

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Zbigniew Łepko SDB: Ekologiczny postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju

Ks. Ryszard Sadowski SDB: Religijno-etyczne ujęcie zmian klimatycznych

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

ks. Janusz Szulist: Współczesna ocena moralna zysku

ks. Henryk Skorowski SDB: Społeczny wymiar duszpasterskiego przepowiadania

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Troska o wychowanie nowych pokoleń. Benedykt XVI o potrzebie wychowania

Ks. Jan Niewęgłowski: Służcie Bogu i Ojczyźnie - kardynał August Hlond

Ks. Dariusz Grządziel SDB: Pedagogika ks. Bosko w dzisiejszej szkole prowadzonej przez Zgromadzenie Salezjańskie

Ks. Marek T. Chmielewski: "Spenetrować teren nieprzyjaciela poprzez wychowanie młodzieży" Zaangażowanie salezjanów misjonarzy polskich w działalność wychowawczą w szkołach w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910)

Jacek Błeszczyński: Miejsce dziecka niepełnosprawnego w procedurze adopcyjnej i pozainstytucjonalnych, rodzinnych formach opieki

Dietrich Benner: Kształcenie religijne. Rozważania na temat rozróżnienia między koncepcjami fundamentalnymi i fundamentalistycznymi

O. Luis Duch OSB: „El latido del bosque” („Tchnienie lasu”) a powrót ad fontes w kontekście Kościoła i współczesnej kultury

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: „Seniores laici” w starożytnych wspólnotach kościelnych w Afryce Rzymskiej

Karolina Kochańczyk-Bonińska: Perychoreza natur w ujęciu Maksyma Wyznawcy

Marcin Łukaszewski: Wprowadzenie w problematykę techniki gry i środków techniki kompozytorskiej w etiudach fortepianowych kompozytorów polskich w latach 1916-2006

Eugeniusz Wiązowski: Salezjanie w Kobylnicy w latach 1950-2009 i w Kwakowie w latach 1950-1989

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 

 • Ks. Krzysztof Butowski SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w roku akademickim 2008/2009
 • ks. Wojciech Krawczyk SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku akademickim 2008/2009

SPRAWOZDANIA

 

 • Ks. Ryszard Sadowski SDB: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego od początków jego istnienia do 31 grudnia 2008 roku
 • Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Konferencja naukowa Polityka informacyjna Kościoła (Warszawa, 28 października 2009)
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: 41 Sympozjum naukowe, zorganizowane przez sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski Psychologia modlitwy (Olsztyn k. Częstochowy, 20-22 września 2009)


RECENZJE

 

 • ks. Marek T. Chmielewski SDB: L educatione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo. Atti del Seminario Europeo di Storia dell Opera salesiana. Cracovia 31 ottobre-4novembre 2007. red. G. Loparco, S. Zimniak, (=Associacione Cultori Storia Salesiana-Roma. Studi,3), LAS, Roma 2008.
 • ks. Mirosław S. Wierzbicki SDB: Z. Formella, L’educatore maturo nella comunicazione relazionale, Wydawnictwo Aracne, Roma 2009
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: M. Nowak, Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2008
 • Ks. Dariusz Stępkowski: B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , Warszawa 2007
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, red. J.F. Terelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: F. Rheinberg, Psychologia motywacji, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006
 • Ks. Piotr Wiśniewski: D. Sobczak, Ks. Władysław Zientarski (1916-1991) – badacz dziejów muzyki polskiej od XV do XIX wieku, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2008