INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2010
 • Liczba stron: 332
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Nakład: 500 egzemplarzy
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Maciej Reda
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, pkt. 6

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


 SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: Cel modlitwy Jezusowej w Tradycji Wschodniej

Bogusława Frontczak: Alegoryczna interpretacja Liturgii Godzin w ujęciu Amalarego z Metzu

Urszula Nowicka: Opieka duszpasterska nad wiernymi katolickich Kościołów wschodnich na terytoriach łacińskich

Ks. Benedykt Glinkowski: Ocena przepisów prawnych i współpracy duchownych z kierownikami USC po 11 latach od wejścia w życie konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską

Ks. Bartosz Nowakowski: Nowe regulacje procesowe w Dignitas Connubii – wybrane zagadnienia

Ks. Krzysztof Butowski SDB: Moralny wymiar posługi kapłańskiej

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Kazimierz Gryżenia: Filozoficzne uzasadnienie powinności rozwoju osoby ludzkiej

Paulina Selmaj-Pomaska: Problem praw moralnych bytów pozaludzkich

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Jerzy Gocko SDB, Sławomir Chrześcijanek: Wezwanie do odnowy życia społecznego w orędziu Miłosierdzia Bożego

Beata Szluz: Bezdomność w opinii mieszkańców bloków socjalnych

Jolanta Łodzińska: Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym

Ireneusz Kraś: Polityka kursu walutowego przed wstąpieniem do Unii Gospodarczej i Walutowej

Ks. Bogdan Stańkowski SDB: Relacje konfliktowe w środowisku wychowawczym. Badania empiryczne wśród nauczycieli-studentów WSFP „Ignatianum” w Krakowie

Lidia Marszałek: Wychowanie do pracy procesem integrującym prawa i obowiązki dziecka przedszkolnego

Ks. Dariusz Stępkowski SDB: Pedagogika i religia u Sergiusza Hessena

O. Piotr Kwiatek OFM Cap: Psychologia pozytywna a formacja ludzka w kontekście przygotowania do prezbiteratu

S. Halina Wrońska CMW: Wychowawca wobec konfliktów w grupie

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Judyta Iwańska: Przyczyny, zapobieganie i leczenie chorób epidemicznych w starożytnej Grecji i Rzymie

Ewa Kowalczyk: „Wyjaśnienie gnozy” z XI Kodeksu Nag Hammadi (NHC, XI, 1) w kontekście gnostyckiej sekty Walentynian

Ks. Janusz Nowiński SDB: Relikwie Undecim Milium Virginum w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą i dedykowany im ołtarz-relikwiarz św. Urszuli

Hanna Markiewiczowa: Rozwój społecznej działalności opiekuńczej na ziemiach polskich

Ks. Edward Walewander: Matka Kolumba Białecka (1838-1887)

SPRAWOZDANIA

 

 • Dominika Dzwonkowska: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność za przyszłość człowieka w przyrodzie (Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, Warszawa 8.10.2009)
 • Marcin Łukaszewski: XIV Międzynarodowa Sesja Naukowa Organy i muzyka organowa (Gdańsk, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 22-23 września 2009)
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo a system wartości (Drohiczyn, 7-9 września 2009)
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Laureaci Nagrody im. ks. prof. A. Duraka SDB. Edycja 2009
 • Ks. Ryszard Sadowski SDB: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2009

RECENZJE

 

 • ks. Marek T. Chmielewski: San Giuseppe Cafasso. Il direttore spirituale di don Bosco. Atti del Convegno. Zafferana Etnea, 29 giugno-1 luglio 2007,red. G. Buccellato, (=Spirito e Vita,39), LAS, Rzym 2008
 • Ks. Darusz Sztuk: M. Tiwald, Hebräer von Hebräern. Paulus auf dem Hintergrund frühjüdischer Argumentation und biblischer Interpretation, (Herders Biblische Studien 52), Herder, Freiburg im Breisgau 2008
 • Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: K. Young, P. Klausing OSF, Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od Internetu, tłum. G. Pindur, Katowice 2009
 • Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: J. Pochwat, Sprawiedliwość i miłosierdzie. Studium Kazań do ludu św. Cezarego z Arles, Wydawnictwo „La Salette” Księży Misjonarzy Saletynów, Kraków 2008
 • Ks. Jan Niewęgłowski: M. Kochanek, Olśnienie i odwaga. Piękno jako kategoria pedagogiczna, Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Warszawa-Radom 2007
 • ks. Mirosław S. Wierzbicki SDB: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2008