Get Adobe Flash player

INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2016
 • Nr 1 - liczba stron: 236
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Mariusz Chamarczuk
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz., sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)

 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomów

 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta statystyczna: Bartłomiej Skowroński
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Ewa Sawicka
 • Korekta tekstów w j. włoskim: Cristina Monacchia
 • Korekta tekstów w j. niemieckim: Peter Gross, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Wspomnienie o śp. ks. prof. dr. hab. Romanie Murawskim SDB

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Dariusz Sztuk SDB, Czy tylko apokaliptyka? ΠΑΣΧΩ i ΠΑΘΗΜΑ w kontekście Rz 8 oraz Ga 3

O. Krzysztof Niewiadomski OFMCap, Maryja jako wzór moralny w encyklikach papieży Benedykta XVI i Franciszka

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Jan Niewęgłowski SDB, Towarzystwo Salezjańskie wobec potrzeb szkolnictwa zawodowego w okresie międzywojennym

Ks. Dariusz Husak SDB, Salezjańska tożsamość oratoriów w świetle ich struktury organizacyjno-prawnej w Inspektorii św. Stanisława Kostki

Agnieszka Kulik, Natalia Kajka, Ekspresja emocji a subiektywny stan zdrowia. Regulacyjna rola oceny kontrolnej u kobiet

Mateusz Muchacki, Egzystencja współczesnego dziecka. Aspekty pedagogiczny i społeczny problemu

Lidia Marszałek, Specyfika rozumności dziecka jako elementu jego duchowej natury

Izabela Gątarek, Kim jestem? Czyli o kształtowaniu tożsamości dziecka

Jan F. Terelak, Magdalena Borzyńska, Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u alumnów wyższego seminarium duchownego

Katarzyna Bialic, Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem przewlekle chorym

Katarzyna Majchrzak, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – część II

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Piotr Szlufik SDB, Notes… ks. Teodora Wieczorka SDB (1888-1957) – cz. II. Treść

Ks. Jan Pietrzykowski SDB, Przejmowanie przez salezjanów zaniedbanych zakonnych zabytków sztuki sakralnej w Polsce w latach 1898-1936

Anna Głusiuk,La falsa santita – il caso di Sibilla di Marsal

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 
 • Ks. Dariusz Kozłowski SDB, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku seminaryjnym 2014/2015
 • Ks. Tomasz Kościelny SDB, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie w roku seminaryjnym 2014/2015

SPRAWOZDANIA

 
 • Marcin T. Łukaszewski, Rok 2015 pod znakiem obchodów dziesiątej rocznicy śmierci Mariana Sawy (1937-2015)
 • Ks. Jacek Brakowski SDB, Dachau – niemiecki obóz koncentracyjny miejscem eksterminacji duchowieństwa polskiego (1939-1945) (Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, 15 kwietnia 2015)
 • Ks. Radosław Błaszczyk SDB, Wychowywać młodych na dobrych chrześcijan i prawych obywateli (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 21 maja 2015)
RECENZJE
 
 • G. C. Bottini, Lettera di Giacomo. Nuova versione, introduzione e commento (I libri biblici. Nuovo Testamento 17), Milano 2014 – rec. ks. Dariusz Sztuk SDB
 • M. i P. Wołochowiczowie, Wierzące dzieci. O tym jak wychowywać dzieci do dojrzałej wiary, Kraków 2014 – rec. Błażej Kmieciak
 • A. Wróbel, Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne, Łódź 2014 – rec. ks. Stanisław Chrobak SDB
 • G. Buccellato, P. Santoni, M. Wirth, Il cammino di una profezia. Storia dei Salesiani Cooperatori dalle origini alle soglie del Concilio, Torino 2015 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje – historiografia – pamięć, red. T. Skoczek, Warszawa 2015 – rec. ks. Jerzy Zając
Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w „Seminare”