Get Adobe Flash player

INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2016
 • Nr 2 - liczba stron: 240
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Mariusz Chamarczuk
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz., sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)

 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomów

 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta statystyczna: Bartłomiej Skowroński
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Ewa Sawicka
 • Korekta tekstów w j. włoskim: Cristina Monacchia
 • Korekta tekstów w j. niemieckim: Peter Gross, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Jarosław Moskałyk, Najważniejszy punkt odniesienia dla osoby i rzeczywistości stworzonej wg Hryhorija Skoworody (1722-1794)

Leszek Grula, Starotestamentowe antycypacje trynitarne w perspektywie motywu wielości w istocie Bóstwa

Helena Karczewska, Dio Trionfatore. Il motivo della lotta e del trionfo negli scritti di sant’ Ilario di Poitiers

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ewa Włodarczyk, Konsekwencje wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym – bagaż na całe życie

Barbara Adamczyk, Wykluczenie edukacyjne dzieci ulicy. Raport badań z Krakowa

Ks. Grzegorz Kudlak, Zachowania patologiczne z perspektywy przeżyć i doświadczeń sprawcy

Barbara Kałdon, Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla człowieka XXI wieku

Ks. Jacek Zieliński, Aktualność działań resocjalizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy w świetle badań świadomości istotnych obowiązków małżeńskich młodzieży OHP

Barbara Małgorzata Kałdon, Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie Niebieskiej Karty. Charakterystyka danych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI

Michał Ostrowski, Twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych po wypadkach komunikacyjnych – studium przypadku

Ks. Artur Wysocki, Kontrola a zaufanie w relacjach społecznych. Wokół problematyki urzędowej kontroli żywności

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Piotr Wiśniewski, Tropowane „Gloria” z mszy „De Beata Virgine” w Mszale Jagiellonów z Jasnej Góry. Przyczynek do badań śpiewów postgregoriańskich

Czesław Grajewski, Uwagi o kompletności fundacji Jana Łaskiego

Michał Kamil Zawadzki, Mazurków Chopina i Szymanowskiego rezonans w twórczości następców. Wybrane przykłady

Marcin Tadeusz Łukaszewski, Życie, działalność i twórczość kompozytorska Mariana Borkowskiego – rekonesans

SPRAWOZDANIA

 
 • Ks. Piotr Szlufik SDB, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 200-lecie urodzin św. Jana Bosko: Salezjanie wobec współczesnych wyzwań (Warszawa, 21 kwietnia 2015)
 • Ks. Jerzy Zając, Sprawozdanie ze spotkania z kulturą podlaską, Podlasie – pogranicze kultur, historia, religie, obyczaje w ramach Bielańskich Spotkań w Podziemiach Kamedulskich (Warszawa, 13 maja 2015)
 • Ks. Radosław Błaszczyk SDB, Sprawozdanie z XXIX Sympozjum Liturgicznego, Dawne i współczesne rozumienie sakramentu pokuty i pojednania (Ląd nad Wartą, 16 października 2015)
 • Ks. Ryszard Sadowski SDB, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2015
RECENZJE
 
 • J. Skalski, Mam odwagę mówić o cudzie – rozmawia Joanna Bątkiewicz Brożek, Kraków 2015 – rec. Błażej Kmieciak
 • D. Agasso, R. Agasso, D. Agasso (Jr), Don Bosco. Una storia senza tempo, Turyn 2015 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • Kardynał August Hlond (1881-1948), Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, red. J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz [Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 5], Piła 2015 – rec. ks. Bogusław Kozioł TChr
 • J. Kubieniec, Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej, Kraków 2013 – rec. Czesław Grajewski
 • J. Mandziuk, Kazania, Warszawa-Boguchwała 2014– rec. Gustaw Ostasz
 • Maria und das Alte Testament, red. M. Hauke, Regensburg 2015 – rec. Adam Wojtczak
Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w „Seminare”