Get Adobe Flash player

INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2016
 • Nr 4 - liczba stron: 178
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Mariusz Chamarczuk
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz., sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)

 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomów

 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta statystyczna: Bartłomiej Skowroński
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Ewa Sawicka
 • Korekta tekstów w j. włoskim: Cristina Monacchia
 • Korekta tekstów w j. niemieckim: Peter Gross, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Jerzy Gocko SDB, Wezwanie do zachowania tożsamości kulturowej w obliczu współczesnych zagrożeń

Ks. Stanisław Pamuła, „I tam złóż Go w ofierze na jednym z pagórków, jak Ci wskażę” (Rdz 22,2). Wybrane metody egzegezy patrystycznej. Część druga

Ks. Dajad Tsaturyan, Czy Jezus Chrystus jest Symbolem Boga?

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Zbigniew Łepko SDB, Od mezokosmosu do kosmosu: człowiek w poszukiwaniu swojego oikos

Ks. Andrzej Kobyliński, Etyka i nihilizm w filozofii myśli słabej Gianniego Vattima

Ks. Ryszard Sadowski SDB, Inspiracje koncepcji ekologii integralnej papieża Franciszka

Ks. Joshtrom Isaac Kureethadam SDB, Edukacja ekologiczna w „Laudato Si

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Coffi Roger Anoumou, Ks. Zbigniew Formella SDB, Koncepcja kreatywności. W kierunku integralnej wizji kreatywności w aplikacji psychowychowawczej

Beata Szluz, Edukacja pracowników socjalnych w Polsce i w Słowacji

Ks. Tadeusz Borutka, Problematyka migrantów i uchodźców w świetle społecznego nauczania Kościoła w kontekście wydarzeń roku 2015

Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Wybrane aspekty metodologii teorii ugruntowanej – jakościowejstrategii badawczej

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB, „[Mulier] salvabitur per filiorum generationem” (1Tm 2,15)w interpretacji wybranych dzieł łacińskich Ojców Kościoła

Ks. Jerzy Zając, Geneza Papieskiego Seminarium Wschodniego w Dubnie i jego patroni