prof. dr hab.  Jerzy Gocko SDB (KUL, Lublin)
Redaktor Naczelny

dr hab. prof. UKSW Stanisław Chrobak SDB (UKSW, Warszawa)
Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Krzysztof Niegowski SDB (UKSW, Warszawa)
Zastępca Redaktora Naczelnego, Sekretarz redakcji

dr Dariusz Sztuk SDB (UKSW, Warszawa)
Sekretarz redakcji

dr Krzysztof Butowski SDB
Sekretarz redakcji

 

dr Robert Bieleń SDB (WSDTS, Kraków)

dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB (UKSW, Warszawa)

dr Marek T. Chmielewski SDB (WSDTS, Ląd)

dr hab. prof. UKSW Arkadiusz Domaszk SDB (UKSW, Warszawa)

dr Kazimierz Gryżenia SDB (UKSW, Warszawa)

dr hab. Grzegorz Hołub SDB (UPJPII, Kraków)

dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB (UPJPII, Kraków)

dr Roman Mazur SDB (UPJPII, Kraków)

prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW, Warszawa)

dr hab. prof. UKSW Jan Niewęgłowski SDB (UKSW, Warszawa)

dr hab. Ryszard F. Sadowski SDB (UKSW, Warszawa)

prof. dr hab. Henryk Stawniak SDB (UKSW, Warszawa)

 

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB - socjologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 prof. dr hab. Henryk Stawniak SDB - prawo kanoniczne
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Dariusz Sztuk SDB - teologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL - historia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Dariusz Buksik SDB - psychologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Ryszard F. Sadowski SDB - filozofia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. prof. UKSW Stanisław Chrobak SDB - pedagogika
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

dr Joanna Wójcik
dla języka polskiego

Teresa Wojcik PhD
Villanova University - USA
dla języka angielskiego

dott.ssa Cristina Monacchia
Università Pontificia Salesiana - Rzym - Włochy
dla języka włoskiego

mgr Thaddäus Kielinski
dla języka niemieckiego

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

dr Bartłomiej Skowroński
Uniwersytet Warszawski