Get Adobe Flash player

ABOUT THE VOLUME

THE VOLUME

EDITORIAL BOARD

 • Publication date: 2012
 • Pages: 296
 • Publisher: The Francis de Sales Scientific Society (Cracow-Piła-Warsaw-Wrocław)
 • ISSN: 1232-8766
 • Editor-In-Chief: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (Deputy Editor-In-Chief)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Michał Mejer (Secretary)
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (Deputy Editor-In-Chief)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (Secretary)
 • Scientific Council
 • Reviewing Editors
 • Languistic Editors in Polish: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Languistic Editors in English: Teresa Wojcik, Maciej Reda
 • Languistic Editors in German: Thaddaeus Kielinski

Editorial declares that the original version magazine is an electronic PDF version
which is available at: www.seminare.pl

  TITLE PAGES

  CONTENTS

  FULL TEXT


 CONTENTS

THEOLOGY

Fr. Zenon Kapłon SDB: The Justification for the Title the "First Evangelizer and Catechist" with Reference to Jesus Christ

Fr. Robert Kantor: Preparation for Marriage in the Light of the Documents of the First Synod of the Diocese of Tarnów

Anna Gołębiowska: Homosexuality as the Cause of the Nullity of Marriage According to the Case Law of the Roman Rota and Ecclesiastical Tribunals

Fr. Arkadiusz Domaszk SDB: The Society of St. Francis de Sales in the Face of the Sexual Abuse of Minors

PHILOSOPHY

Grzegorz Embros: An Attempt at a Systemic Approach to Man in a World Threatened with Consumerism

SOCIO-PEDAGOGICAL SCIENCES

Fr. Włodzimierz Wieczorek: John Paul II`s Theology of Works

Dietrich Benner, Fr. Dariusz Stępkowski SDB: Childhood - Adolescence - Democracy. The Contingency, Loss and Normalization of the Phenomenon of Adolescence in Modern Societies

Jacek Janiszewski: Revolution as a Symptom of Social Change

Klaudia Śledzińska: Hypocrisy and Symbolic Narration in Politics

Małgorzata Tomkiewicz: An Offense Against the Religious Feelings of Catholics in Poland - Is It Possible?

Fr. Mariusz Chamarczuk SDB: The Development and Functioning of Female Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life in the Catholic Church in Sweden

Fr. Piotr Kwiatek OFM CAP: Gratitude: Obstacles and Enhancement Strategies in the Light of Contemporary Psychology

Fr. Jan Niewęgłowski SDB: The Development of the Preventive System of Saint John Bosco in the Years 1875-1888

HISTORY

Piotr Skowroński: Pontius Pilate in Jewish and Roman Sources

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: The Development of Monastic Theology After the Council of Chalcedon

Agnieszka Pajek: The Main Aspects of Socio-Cultural Activities in the Salesian Parish of the Holy Cross in Interwar Kielce

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Independent Youth Press in the Years 1977-1990. Selected Issues

Jakub Kopczyński: The Current State of Research on the Armenian Apostolic Church's Liturgical Monody

Czesław Grajewski: Gregorian Elements in the Work of Vincent d'Indy

Marcin T. Łukaszewski: Alicja Gronau's Work as a Composer, Scholar and Pedagogue in the Light of Her Biography

       REPORTS

   • Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego Administracja w prawie kanonicznym (Warszawa, 14-18 września 2011)
   • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: II Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu (Trzciniec, 22 października 2011 r.)
   • Ks. Jerzy Zając: Sprawozdanie z działalności Seminaryjnego Centrum Psychologiczno-formacyjnego ADSUM
   • Aldona Ciborowska: Wykład M. A. Peeters zorganizowany na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW pt. „Światowa etyka postmodernistyczna i dekonstrukcja modernizmu - wyzwanie dla prawa w tradycji Judeochrześcijańskiej" (UKSW Warszawa, 20 X 2011)

      REVIEWS

   • Ks. D. Sztuk SDB: A. Vanhoye, I carismi nel Nuovo Testamento, Gregorian & Biblical Press (Analecta Biblica 191), Roma 2011
   • Ks. Piotr Wiśniewski: Ks. W. Hudek, O liturgii. Szkice radiowe, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, Katowice 2011
   • Czesław Grajewski: Ks. K. Niegowski SDB, ks. J. Wąsowicz SDB (red.), Muzyk w służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911-1987), Piła-Rumia 2011
   • Ks. Jerzy Zając: A. Ochocki, Ludność świata. Powinność i kapitał, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
   • Anna Sylwia Czyż: J. Nowiński, Ląd nad Wartą, Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Wojciecha i Tamkapress, wydanie drugie uzupełnione, Warszawa 2011