Get Adobe Flash player

ABOUT THE VOLUME

THE VOLUME

EDITORIAL BOARD

 • Publication date: 2013
 • Pages: 428
 • Publisher:

  The Francis de Sales Scientific Society (Cracow-Piła-Warsaw-Wrocław)

 • ISSN: 1232-8766
 • Editor-In-Chief: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (Deputy Editor-In-Chief)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (Deputy Editor-In-Chief, Secretary)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (Secretary)
 • Scientific Council
 • Reviewing Editors
 • Languistic Editors in Polish: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Languistic Editors in English: Teresa Wojcik, Maciej Reda

 

  TITLE PAGES

  CONTENTS

  FULL TEXT


 CONTENTS

THEOLOGY

Kacper Zyzek: Philo­ of­ Alexandria’s­ Allegorical­ Commentary­ on­ Genesis­ 6:1-4

Fr. Arkadiusz Siergiejuk: Portrait­ of­ the­ Pharisees­ in­ Light­ of­ Contemporary­ Scholarship

Fr. Jerzy Gocko SDB, Katarzyna Kołtun: „Three­ Good­ Deeds”­ in­ the­ Context­ of­ Social­ Moral­ Theology

Fr. Tadeusz Zadykowicz: Moral­ Exemplarism­ as­ an­ Attitude­ of­ Solidarity

Fr. Arkadiusz Domaszk SDB: The­ Role­ of­ the­ Mass­ Media­ in­ the­ Teachings­ of­ the­ Church­ and­ the­ Mission­ of­ Evangelization

PHILOSOPHY

Aleksandra Szulc: In­ Search­ of­ Lost­ Sense.­ Contemporary­ Man­ as­ “Homo­ Patiens”

SOCIO-PEDAGOGICAL SCIENCES

Rafał Wiśniewski, Izabela Bukalska: Educational­ Exchange­ and­ New­ Opportunities­ —­  The­ Perspectives­ of­ Polish­ Erasmus­ Students­ in­ Portugal

Fr. Jerzy Zając: The­ Church­ in­ the­ Service­ of­ the­ Sick

Fr. Mariusz Chamarczuk SDB: Immigrant­ Forms­ of­ Preaching­ the­ Gospel­ in­ Sweden:­ An­ Attempt­ to­ Analyze­ Selected­ Aspects­ of­ the­ Activities­ of­ the­ Polish­ Catholic­ Mission­ in­ Sweden­ on­ its­ 60th­ Anniversary

Katarzyna Kącka: The­ Origin­ and­ Source­ of­ Religious­ Freedom­ in­ European­ Political­ and Legal Space

Fr. Grzegorz Szubtarski: Pius­ XI’s­ Encyclical­ “Dilectissima­ Nobis”­ as­ a­ Reaction­ to­ Attempts­ to­ Limit­ Religious­ Freedom­ in­ Spain

Bartłomiej Skowroński: The­ Values­ Declared­ by­ Teenage­ Mothers

Beata Szluz: The­ Homeless­ Woman­ as­ Mother

Fr. Jan Niewęgłowski SDB: The­ Development­ of­ the­ Salesians­ in­ the­ Years­ 1888–1910

Edyta Wolter: Shaping­ Ecological­ Awareness­ in­ Polish­ Culture

Dariusz Adamczyk: Teacher­ Burnout­ from­ the­ Perspective­ of­ Responsibility­ and­ Care­ for­ Human­ Beings

HISTORY

Marcin Karczewski: Stefan­ Krukowski­ (1890–1982)­ —­ Curator­ at­ the­ State­ Museum­ of­ Archeology in Warsaw

Jakub Dziewulski: The­ Amount­ and­ Timing­ of­ Meals­ in­ Ancient­ Monasteries

Karolina Kochańczyk-Bonińska: The­ Ontological­ Basis­ of­ Man’s­ Deification­ in­ the­ Teachings­ of­ St.­ Maximum­ the­ Confessor

Fr. Janusz Nowiński SDB: The­ Ląd­ Abbot­ Constantine­ Iłowiecki­ and­ His­ Commemorative­ Plaques

Teresa Wontor-Cichy: Salesians­ in­ the­ Auschwitz­ Concentration­ Camp

Fr. Jarosław Wąsowicz SDB: Report­ on the Pastoral and Social Ministry of Fr. Francis Szczygłowski­ (1876–1941),­ Salesian­ Benefactor­ in­ Aleksandrów­ Kujawski­ and­ Ląd­ on­ the­ Warta.­ Source­ Edition

Fr. Adam Wiśniewski SDB: The­ Pastoral­ and­ Investment­ Activity­ of­ the­ Salesian­ Priests­ in­ the­ Parish­ of­ Kryniczno­ from­ 1951–1993

Helena Karczewska: The­ Spiritual­ Alphabet­ in­ Hilary­ of­ Poitiers’­ Commentary­ on­ Psalm­ 118

Marcin T. Łukaszewski: The­ State­ of­ Research­ on­ the­ Life­ and­ Works­ of­ Wojciech­ Łukaszewski­ (1936–1978)

Klaudiusz Bieńko: The­ Activity­ of­ Master­ Organ­ Builder­ Włodzimierz­ Truszczyński

REPORTS

 

 • FrKrzysztof Niegowski SDB: XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (Rumia, 13-15 października 2011)
 • FrJanusz Szulist: Berlińskie Dni Etyków Społecznych Krajów Niemieckojęzycznych „Etyka społeczna w czasach postdemokratycznych” (Berlin,  27-29 lutego 2012)
 • Monika Krzywkowska: II Międzynarodowa Konferencja Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka” (Olsztyn, 7-8 maja 2012)
 • FrJerzy Zając: IV krajowe spotkanie księży regionalistów „Mówiąc Ojczyzna”. Kształtowanie polskiej tożsamości – wychowanie polityczne – edukacja kulturalna (WSD w Drohiczynie, 19-21 września 2012)
 • Fr. Mariusz Chamarczuk SDB: III Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne (Młodzieżowy Ośrodek Wychowania Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu, 20 października 2012)

REVIEWS

 

 • W. Stinissen, Det nya vinet. Om Andens frukter, Artos & Libris bokförlag, Lettland 2012 – ks. Mariusz Chamarczuk SDB
 • M. Müller, T. Ponikło, Miłość z odzysku. Nowy związek – jak żyć w Kościele?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • M. Chamarczuk SDB, Hans Brask (1464-1538), Linköping (Szwecja) – Lenda (Polska): biskup, polityk, nowator, Sztokholm – Ląd nad Wartą 2012 – rec. Adam Fijałkowski
 • Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny, red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2012 – rec. ks. Jan Pietrzykowski SDB
 • Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989), wstęp, wybór i opracowanieJ. Dardzińska, K. Dolata, Wrocław 2011 – rec. ks. Jarosław Wąsowicz SDB
 • J. Nowiński SDB, Czerwińsk, Wydawnictwo Tamkapress, Warszawa 2012 – rec. Karolina Prymlewicz
 • W. A. Koński, Dwa wieki prasy płockiej. Tom I: 1810-1945, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2012 – rec. ks. Jerzy Zając