INFORMACJE O TOMIE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2001
 • Liczba stron: 562
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Tadeusz Biesaga
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko
 • Kazimierz Gryżenia
 • Piotr Grzymała (sekretarz)
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jan Niewęgłowski
 • Jacek Ryłko
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk
 • Stanisław Zimniak


SPIS TREŚCI

JUBILAT

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

RECENZJE I OMÓWIENIA