INFORMACJE O TOMIE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2007
 • Liczba stron: 627
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk (sekretarz)
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Piotr Marchwicki
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Redaktor wydawnictwa: Maria Barbara Libiszowska
 • Korekta edytorska: dr Joanna Wójcik


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

SPRAWOZDANIA

RECENZJE