INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 296
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Michał Mejer (sekretarz)
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz.)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Rada naukowa
 • Zespół recenzentów
 • Korekta edytorska: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Maciej Reda
 • Korekta w j. niemieckim: Thaddaeus Kielinski
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, kategoria – nauki humanistyczne, pkt. 6

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną czasopisma jest elektroniczna
wersja PDF znajdująca się pod adresem: www.seminare.pl

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Zenon Kapłon SDB: Kwestia zasadności tytułu Jezusa Chrystusa „Pierwszy Ewangelizator i Katecheta

Ks. Robert Kantor: Przygotowanie do małżeństwa w świetle dokumentów Pierwszego Synodu Diecezji Tarnowskiej

Anna Gołębiowska: Homoseksualizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według orzecznictwa Roty Rzymskiej i Trybunałów

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Towarzystwo Św. Franciszka Salezego wobec zagrożenia nadużyciami seksualnymi względem nieletnichą

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Grzegorz Embros: Próba systemowego ujęcia człowieka w świecie zagrożonym konsumpcjonizmem

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Włodzimierz Wieczorek: John Paul II`s Theology of Works (Teologia pracy w nauczaniu Jana Pawła II)

Dietrich Benner, ks. Dariusz Stępkowski SDB: Kindheit - Jugend - Demokratie. Von der Kontingenz, dem Verschwinden und der Normalisierung der Jugend in modernen Gesellschafteen (Dzieciństwo - młodość - demokracja. Kontyngencja, zanik i normalizacja fenomenu młodzieży w społeczeństwach nowoczesnych.)

Jacek Janiszewski: Rewolucja jako przejaw zmiany społecznej

Klaudia Śledzińska: Hipokryzja i narracja symboliczna w polityce

Małgorzata Tomkiewicz: Obraza uczuć religijnych katolika w Polsce - czy to możliwe?

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Rozwój i działalność żeńskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Kościele katolickim w Szwecji

O. Piotr Kwiatek OFM CAP: Przeszkody i strategie rozwoju wdzięczności w świetle współczesnych badań psychologicznych

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Rozwój systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w latach 1875-1888

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Piotr Skowroński: Postać Poncjusza Piłata w świetle źródeł żydowskich i rzymskich

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: Ks. Arkadiusz Jasiewicz, Rozwój teologii monastycznej w okresie po Soborze Chalcedońskim

Agnieszka Pajek: Główne aspekty działalności społeczno-kulturalnej w salezjańskiej parafii św. Krzyża w międzywojennych Kielcach

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Niezależna prasa młodzieżowa w l. 1977-1990. Wybrane zagadnienia

Jakub Kopczyński: Stan badań nad monodią liturgiczną Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego

Czesław Grajewski: Pierwiastki gregoriańskie w twórczości Vincenta d`Indy

Marcin T. Łukaszewski: Działalność kompozytorska, naukowa i pedagogiczna Alicji Gronau w świetle biografii kompozytorki

SPRAWOZDANIA

   • Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego Administracja w prawie kanonicznym (Warszawa, 14-18 września 2011)
   • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: II Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu (Trzciniec, 22 października 2011 r.)
   • Ks. Jerzy Zając: Sprawozdanie z działalności Seminaryjnego Centrum Psychologiczno-formacyjnego ADSUM
   • Aldona Ciborowska: Wykład M. A. Peeters zorganizowany na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW pt. „Światowa etyka postmodernistyczna i dekonstrukcja modernizmu - wyzwanie dla prawa w tradycji Judeochrześcijańskiej" (UKSW Warszawa, 20 X 2011)

RECENZJE

   • ks. D. Sztuk SDB: A. Vanhoye, I carismi nel Nuovo Testamento, Gregorian & Biblical Press (Analecta Biblica 191), Roma 2011
   • ks. Piotr Wiśniewski: Ks. W. Hudek, O liturgii. Szkice radiowe, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, Katowice 2011
   • Czesław Grajewski: Ks. K. Niegowski SDB, ks. J. Wąsowicz SDB (red.), Muzyk w służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911-1987), Piła-Rumia 2011
   • ks. Jerzy Zając: A. Ochocki, Ludność świata. Powinność i kapitał, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
   • Anna Sylwia Czyż: J. Nowiński, Ląd nad Wartą, Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Wojciecha i Tamkapress, wydanie drugie uzupełnione, Warszawa 2011