INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2013
 • Liczba stron: 428
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz. sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Maciej Reda

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Kacper Zyzek: Alegoryczny komentarz Filona Aleksandryjskiego do perykopy Rdz 6,1-4

Ks. Arkadiusz Siergiejuk: Obraz faryzeuszów w świetle współczesnych badań

Ks. Jerzy Gocko SDB, Katarzyna Kołtun: „Trzy dobre uczynki” w ujęciu teologii moralnej społecznej

Ks. Tadeusz Zadykowicz: Egzemplaryzm moralny jako postawa solidarna

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Aleksandra Szulc: W poszukiwaniu utraconego sensu. Człowiek współczesny jako „homo patiens

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Rafał Wiśniewski, Izabela Bukalska: Educational Exchange and New Opportunities – The Perspectives of Polish Erasmus Students in Portugal

Ks. Jerzy Zając: Kościół w służbie chorym

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Emigracyjne formy przepowiadania Ewangelii w Szwecji. Prezentacja wybranego aspektu działalności Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Szwecji w 60. rocznicę funkcjonowania

Katarzyna Kącka: Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej

Ks. Grzegorz Szubtarski: Encyklika Piusa XI „Dilectissima nobis” jako reakcja na próby ograniczania wolności religijnej w Hiszpanii

Bartłomiej Skowroński: Wartości deklarowane nieletnich matek

Beata Szluz: Bezdomna kobieta jako matka

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Rozwój Towarzystwa Salezjańskiego w latach 1888-1910

Edyta Wolter: Kształtowanie świadomości ekologicznej w kulturze polskiej

Dariusz Adamczyk: Wypalenie zawodowe nauczyciela – w perspektywie odpowiedzialności i troski o człowieka

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Marcin Karczewski: Stefan Krukowski (1890-1982) – Kustosz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Jakub Dziewulski: Ilość pożywienia i posiłków oraz czas ich spożywania w klasztorach starożytnych

Karolina Kochańczyk-Bonińska: Ontyczne podstawy przebóstwienia człowieka w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy

Ks. Janusz Nowiński SDB: Opat Lądu Konstanty Iłowiecki i jego pamiątkowe tablice

Teresa Wontor-Cichy: Salezjanie w obozie Auschwitz

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Relacja o pracy duszpasterskiej i społecznej ks. Franciszka Szczygłowskiego (1876-1941), dobrodzieja dzieł salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim i Lądzie nad Wartą. Edycja źródłowa

Ks. Adam Wiśniewski SDB: Aktywność duszpasterska i inwestycyjna księży salezjanów w parafii Kryniczno w latach 1951-1993

Helena Karczewska: Duchowy alfabet w świetle Komentarza do Psalmu 118 Hilarego z Poitiers

Marcin T. Łukaszewski: Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978)

Klaudiusz Bieńko: Działalność organmistrzowska Włodzimierza Truszczyńskiego

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (Rumia, 13-15 października 2011)
 • Ks. Janusz Szulist: Berlińskie Dni Etyków Społecznych Krajów Niemieckojęzycznych „Etyka społeczna w czasach postdemokratycznych” (Berlin, 27-29 lutego 2012)
 • Monika Krzywkowska: II Międzynarodowa Konferencja Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka” (Olsztyn, 7-8 maja 2012)
 • Ks. Jerzy Zając: IV krajowe spotkanie księży regionalistów „Mówiąc Ojczyzna”. Kształtowanie polskiej tożsamości – wychowanie polityczne – edukacja kulturalna (WSD w Drohiczynie, 19-21 września 2012)
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: III Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne (Młodzieżowy Ośrodek Wychowania Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu, 20 października 2012)

RECENZJE

 • W. Stinissen, Det nya vinet. Om Andens frukter, Artos & Libris bokförlag, Lettland 2012 – ks. Mariusz Chamarczuk SDB
 • M. Müller, T. Ponikło, Miłość z odzysku. Nowy związek – jak żyć w Kościele?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • M. Chamarczuk SDB, Hans Brask (1464-1538), Linköping (Szwecja) – Lenda (Polska): biskup, polityk, nowator, Sztokholm – Ląd nad Wartą 2012 – rec. Adam Fijałkowski
 • Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny, red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2012 – rec. ks. Jan Pietrzykowski SDB
 • Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989), wstęp, wybór i opracowanieJ. Dardzińska, K. Dolata, Wrocław 2011 – rec. ks. Jarosław Wąsowicz SDB
 • J. Nowiński SDB, Czerwińsk, Wydawnictwo Tamkapress, Warszawa 2012 – rec. Karolina Prymlewicz
 • W. A. Koński, Dwa wieki prasy płockiej. Tom I: 1810-1945, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2012 – rec. ks. Jerzy Zając