INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2014
 • Nr 2 - liczba stron: 220
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz. sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)


 • Korekta edytorska: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Maciej Reda

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Henryk Drawnel SDB: Ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB (1939-2001). Członek redakcji „Seminare” w latach 1978-1989. Pro memoriam

Ks. Ignacy Bokwa: John Hicks (1922-2012) christologische Reflexion als Relativierung der Einzigkeit der Heilsvermittlung Jesu Christi

Ks. Jerzy Adamczyk:Opieka duszpasterska w parafii w sensie kan. 517 § 2. Uwagi i refleksje kanoniczne

Ks. Czesław Krakowiak: Liturgia sakramentu bierzmowania w pracach nad „Ordo Confirmationis” 1971

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Zbigniew Łepko SDB: Die anthropologischen Aspekte der Umweltkriese

Dominika Dzwonkowska: Problem techniki w społeczeństwie konsumentów

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Marek Woś SDB: Wychowanie i edukacja chrześcijańska wobec wyzwań socjoglobalistyki

Beta Szluz: Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie

Ks. Zbigniew Formella SDB, Marco Nicoli: La dipendenza da Internet tra gli adolescenti. Una ricerca sul territorio Romano

Edyta Wolter:Wychowanie ekologiczne dzieci na łamach „Młodego przyjaciela zwierząt i kółka przyrodniczego” w Drugiej Rzeczypospolitej

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Elżbieta Kubiszewska-Krasowska:Postawa męczenników wobec państwa i władzy państwowej według Tertuliana

Grzegorz Michalak:Żydzi w Błoniu – dzieje i zagłada

Anna Głusiuk: Krystyna z Markyate – wprowadzenie do Żywotu

Ks. Janusz Nowiński SDB: Unikalne znaczenie wody chrzcielnej i jej wykradanie do praktyk magicznych przyczyną ewolucji formy chrzcielnicy i jej zabezpieczenia

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Marek Woś SDB:„Uwarunkowania społeczne życia w mieście pogranicza”. Seminarium zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie – Katedra Struktur i Procesów Społecznych Instytutu Socjologii (Szczecin, 16 maja 2013)
 • Piotr Briks, ks. Cezary Korzec, ks. Tomasz Zaklukiewicz:51. Sympozjum biblistów polskich (Toruń, 17-19 września 2013)
 • Ks. Ryszard Sadowski SDB:Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2013

RECENZJE

 • Psychosexual Integration & Celibate Maturity. Handbook for Religious and Priestly Formation, red. J. Parappuly SDB, J. Kuttianimattathil SDB, Salesian Psychological Association and South Asian Formation Commision of the Salesians, Bangalore 2012, tom I-II – rec. ks. Piotr Przesmycki SDB
 • A. Štefaňak, Wartości moralne maturzystów słowackich. Na przykładzie diecezji spiskiej. Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2013 – rec. ks. Sławomir H. Zaręba
 • L. Knabit, Szukając Boga, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2012 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB