INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2015
 • Nr 4 - liczba stron: 272
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Krzysztof Butowski (sekretarz)
 • Mariusz Chamarczuk
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz., sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)

 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomów

 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta statystyczna: Bartłomiej Skowroński
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Ewa Sawicka
 • Korekta tekstów w j. włoskim: Cristina Monacchia
 • Korekta tekstów w j. niemieckim: Thaddäus Kielinski

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Manlio Sodi SDB, La prassi liturgica nel „Liber sacerdotalis” di Alberto Castellani (1523)

Ks. Czesław Krakowiak, Egzorcyzmy chrzcielne w liturgii rzymskiej

Ks. Roman Ceglarek, Zagadnienie pracy w programach nauki religii w szkołach średnich i zawodowych w latach trzydziestych XX wieku na tle wychowania państwowego

O. Krzysztof Niewiadomski OFMCap, Komunikacja niewerbalna w misji nowej ewangelizacji. Aspekt teologicznomoralny

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Joshtrom I. Kureethadam SDB, Salvation from Below. Individuals and Grassroots Movements for Ecological Renewal

Dorota Zagończyk, Ekologiczny wymiar dobra wspólnego w świetle encyklik społecznych papieży posoborowych

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Izabela Bukalska, Koncepcja obiektu granicznego – idea, zastosowania, perspektywy

Ks. Marek Woś SDB, Uwarunkowania społeczne i socjalne życia rodziny oraz jej wpływ na wychowanie

Przemysław E. Kaniok, Ojcowie w percepcji dzieci w wieku szkolnym w Republice Namibii. Doniesienie z badań

O. Piotr Kwiatek OFMCap, s. Katarzyna Wilczewska CSFN, Czym jest a czym nie jest psychologia pozytywna? Poszukiwanie paradygmatu

Dariusz Wesołowski, Historyczno-statystyczne aspekty kulturowego rozwoju miasta Konina w XX wieku

Katarzyna Majchrzak, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – część I

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Konrad Konkol, Organy bezpieczeństwa wobec Niższego Seminarium Duchownego w Bińczu na podstawie archiwaliów Instytutu Pamięci Narodowej

Marcin Karczewski, Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Archeologicznych i Państwowe Muzeum Archeologiczne i ich rola w ochronie zabytków archeologicznych

Ks. Janusz Nowiński SDB, Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Umieniu – nieznane dzieło z kręgu Franciszka Śmiadeckiego

Anna Głusiuk, Come educare una figlia secondo Bernardino da Siena

Karolina Kaczmarska, Sztuka retoryczna Bartłomieja Pękiela na przykładzie pierwszej części „Audite mortales”

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Radosław Błaszczyk SDB, Sprawozdanie z XXVIII Sympozjum Liturgicznego (Ląd n/Wartą, 17.10.2014)
 • Ks. Tomasz Kościelny SDB, II Sympozjum pedagogiczne placówek opiekuńczo-wychowawczych (Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Dominika Savio w Częstochowie, 8 listopada 2014)
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, ks. Piotr Szlufik SDB, Rozwój charyzmatu ks. Bosko do poł. XX wieku. Międzynarodowy Kongres Historii Salezjańskiej (Rzym, 19-23 listopada 2014)
 • Ks. Ryszard Sadowski SDB, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2014

RECENZJE

 • K. Kuczara, Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585-1621), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012 – rec. Marek Melnyk
 • Z. Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2013 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • Prawo do życia.Bez kompromisów – wywiad rzeka z prof. Bogdanem Chazanem, rozmawia Maciej Müller, Wydawnictwo WAM 2014 – rec. Błażej Kmieciak
 • J. Koral, Polityka społeczna – wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014 – rec. Beata Szluz
 • M. T. Łukaszewski, Przewodnik po muzyce fortepianowej, PWM, Kraków 2014 – rec. Emilia Dudkiewicz

Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w „Seminare”