INFORMACJE O TOMIE 

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2013
 • Liczba stron: 440
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz. sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Maciej Reda

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z  PROBLEMATYKI  TEOLOGICZNEJ

 

Ks. Krzysztof Grzemski: Analiza egzegetyczna hymnu o Chrystusie, cierpiącym Słudze Boga (1P 2,22-24)

 

Ks. Erwin Mateja: Miejsce symboliki chrzcielnej w mistagogii liturgicznej

 

S. Halina Wrońska CMW: Znaczenie i specyfika dialogu w katechezie

 

Ks. Jan Słowiński: Ochrona własności intelektualnej w prawie Państwa-Miasta Watykańskiego

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem: formacyjne wyzwania dla seminariów duchownych

 

Z  PROBLEMATYKI  FILOZOFICZNEJ

 

Ks. Ryszard Sadowski SDB: Religijne źródła troski o stan środowiska przyrodniczego

 

Z  PROBLEMATYKI  SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

Sue Ralph: Do we really want to include disabled people in society?

 

Dariusz T. Wesołowski: Społeczny i narodowy charakter wskazań abpa Antoniego Nowowiejskiego dla duchowieństwa płockiego w kontekście problemów bezrobocia i emigracji po roku 1918

 

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Dwudziestolecie społeczno-wychowawczej działalności polskiej wspólnoty salezjańskiej w Szwecji

 

Ks. Janusz Zawadka MIC: Podstawowe aspekty chrześcijańskiego wychowania według bł. Jerzego Matulewicza

 

Marcin A. Stradowski: Znaczenie symboli w wychowaniu obywatelskim

 

Marcin Choczyński: Elementy społecznego charakteru wychowania w pedagogice waldorfskiej

 

Lidia Marszałek: Działania transgresyjne wyrazem duchowej natury dziecka w wieku przedszkolnym

 

Ewa Kulawska: Uwarunkowania i konsekwencje odrzucenia dziecka w wieku szkolnym przez grupę rówieśniczą

 

Przemysław E. Kaniok:  Nieobecność ojca w rodzinie a funkcjonowanie dziecka na przykładzie wybranych opracowań zagranicznych

 

Bartłomiej Skowroński: Internet i związane z nim zagrożenia w opinii gimnazjalistów oraz ich rodziców

 

Z  PROBLEMATYKI  HISTORYCZNEJ

 

Radosław A. Gawroński: The Italian Cohort from Caesarea described in the acts of Apostles

 

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle wybranych dzieł antycznej literatury Grecji i Rzymu

 

Ks. Brunon Zgraja: Miłość nieprzyjaciół w świetle „Kazań do ludu” św. Cezarego z Arles

 

Łukasz  Karczewski: Dialog Teodora Abu Kurra ze światem Islamu

 

Czesław Grajewski: Błogosławiony Herman z Reichenau. W tysiąclecie urodzin

 

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Rozwój polskojęzycznej historiografii salezjańskiej

 

Ks. Janusz Nowiński SDB: 400 lat obecności cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia na Jasnej Górze w Czerwińsku

 

Ks. Adam Wiśniewski SDB: Powstanie Oratorium Jezusa Młodzieńca w Krakowie na Łosiówce i jego działalność w latach 1939-1945

 

Eugeniusz Wiązowski: Salezjanie jako duszpasterze wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Św. Rodziny i Św. Judy Tadeusza w Słupsku w latach 1949-2012

 

Ks. Stanisław Garnczarski: Nowenna ku czci świętego Józefa w pieśniach wraz z litanją  na chór 2-głosowy autorstwa ks. Franciszka Walczyńskiego

 

Marek Szemiel: Edmund Sobiś – animator życia muzycznego w diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1959-2005

 

SPRAWOZDANIA  Z  SEMINARIÓW  SALEZJAŃSKICH

 
   • Ks. Wojciech Krawczyk SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku seminaryjnym 2011/2012
   • Ks. dr Mariusz Chamarczuk SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie w roku seminaryjnym 2011/2012
 

SPRAWOZDANIA

 

 

 • Ks. Jerzy Koperek, ks. Włodzimierz Wieczorek: Konferencja międzynarodowa „Polityka rodzinna w Unii Europejskiej” (KUL Lublin, 23 maja 2011)
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Międzynarodowe Sympozjum „Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej wobec komunizmu: postawy, strategie, taktyki” (Rzym,24 kwietnia 2012)
 • Ks. Ryszard Sadowski SDB: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego za rok 2012
 
 
 

RECENZJE

 

 

 • R. Meynet, La Lettera ai Galati (Retorica Biblica 17), Centro editoriale dehoniano, Bologna 2012 – rec. ks. Dariusz Sztuk SDB
 • Memory of States and Nations. World Register of UNESCO Programme Memory of the Wordl, red. B. Berska, W. Stępniak, tłum. A. Sobczak-Kövesi, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2011 – rec. ks. Mariusz Chamarczuk SDB
 • F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, tłum. M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 – rec. Magdalena M. Kosche
 • G. Cucci, H. Zollner, Kościół a pedofilia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • Ks. S. Garnczarski, Stanisława Serafina Jagodyńskiego Pieśni katolickie nowo reformowane i z polskich na łacińskie, a z łacińskich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone, wstęp i opracowanie, Tarnów 2011 – ks. Piotr Wiśniewski