Redakcja „Seminare”

Ul. KK. Baczyńskiego 1 A

05-092 Łomianki, Skr. Poczt. 26

tel. +48 22 7327393

e-mail: seminare@seminare.pl

www.seminare.pl

 

Seminare. Poszukiwania naukowe

Formularz recenzji - część szczegółowa

(część jawna – do wiadomości autorów)


 

KOD PRACY
TYTUŁ PRACY
SZCZEGÓŁY RECENZJI
FINALIZOWANIE ZGŁOSZENIA