Redakcja „Seminare”

Ul. KK. Baczyńskiego 1 A

05-092 Łomianki, Skr. Poczt. 26

tel. +48 22 7327393

e-mail: seminare@seminare.pl

www.seminare.pl

 

Seminare. Poszukiwania naukowe

Formularz recenzji

(część niejawna – tylko do wiadomości redakcji)


 

KOD PRACY
WSTĘPNA OCENA PRACY


OCENA KOŃCOWA PRACY


INFORMACJE I KOMENTARZE DO WIADOMOŚCI REDAKCJI
DANE RECENZENTA
FINALIZOWANIE ZGŁOSZENIA