Tematyka teologiczna

 • Ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW, Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII, Kraków)
 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL, Lublin)
 • ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB, prof. KUL (Lublin)
 • ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW, Warszawa)
 • ks. dr Stanisław Jankowski SDB (WSDTS, Kraków)
 • ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL (Lublin)
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (KUL, Lublin)
 • ks. dr Mariusz Kuźniar (Univerzita Karlova, Praga – Czechy)
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW, Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński (UKSW, Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO, Opole)
 • ks. prof. dr hab. Jacek Nowak (UKSW, Warszawa)
 • ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (Lublin)
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW, Warszawa)
 • ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Jan Załęski (UKSW, Warszawa)
 • ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ (Katowice)
 • ks. dr hab. Wojciech Życiński, prof. UPJPII (Kraków)

Tematyka filozoficzna

 • ks. prof. dr hab. Józef Dołęga (UKSW, Warszawa)
 • dr hab. Anna Latawiec, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL, Lublin)
 • dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW (Warszawa)

Tematyka społeczno-pedagogiczna

 • ThDr. René Balák PhD (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Słowacja)
 • ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW (Warszawa)
 • prof. dr hab. Ihor Dobrianski (Instytut Gospodarki Regionalnej i Ekonomii, Kirowohrad – Ukraina)
 • ks. prof. dr Zbigniew Formella (Universita Pontificia Salesiana, Rzym – Włochy)
 • dr Przemysław E. Kaniok (UO, Opole)
 • doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč PhD (Katolícka Univerzita v Ružomberku – Słowacja)
 • ks. prof. dr Tadeusz Lewicki (Universita Pontificia Salesiana, Rzym – Włochy)
 • dr Timothy Eccles, Nottingham Trent University (Wielka Brytania)
 • ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL (Lublin)
 • dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW (Warszawa)
 • prof. dr hab. Jan Piskurewicz (Instytut Historii Nauki PAN, UKSW, Warszawa)
 • prof. Greg Prater, Arizona State University (USA)
 • dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. dr hab. Adam Solak, prof. UKSW (Warszawa)
 • prof. dr hab. Wiesław Theiss (UW, Warszawa)
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki, Mińsk Mazowiecki)

Tematyka historyczna

 • prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (KUL, Lublin)
 • ks. dr hab. Bernard Kołodziej, prof. UAM (Poznań)
 • ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk (UKSW, Warszawa)
 • ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW (Warszawa) 
 • ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa)
 • ks. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB, prof. UKSW (Warszawa)
 • prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski (UW, Warszawa)

Muzykologia

 • dr hab. Czesław Grajewski, prof. UKSW (Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Pikulik (UKSW, Warszawa)
 • prof. dr hab. Marek Podhajski (Akademia Muzyczna, Gdańsk)
 • dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UO (Opole)
 • ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. UKSW (Warszawa)