INFORMACJE O TOMIE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • TOM 22 – JUBILEUSZOWY: SALEZJANIE W POLSCE XXV LAT PO REORGANIZACJI PROWINCJI
 • Rok wydania: 2005
 • Liczba stron: 655
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Robert Bieleń
 • Tadeusz Biesaga
 • Krzysztof Butowski (sekretarz)
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • azimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • arosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard F. Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk
 • Recenzent tomu: Tadeusz Kołosowski
 • Redaktor Wydawnictwa: Maria Barbara Libiszowska


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ