INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 340
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Michał Mejer (sekretarz)
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz.)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Rada naukowa
 • Zespół recenzentów
 • Korekta edytorska: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Maciej Reda
 • Korekta w j. niemieckim: Thaddaeus Kielinski
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, kategoria – nauki humanistyczne, pkt. 6

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną czasopisma jest elektroniczna
wersja PDF znajdująca się pod adresem: www.seminare.pl

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

O. Tomasz Gałkowski CP: O adekwatności lub nie pojęcia prawa w prawie Bożym

Ks. Ginter Dzierżon: Natura przywilejów osobowych i rzeczowych (kan. 78 §§1-3 KPK)

Ks. Bartosz Nowakowski: Rozwiązanie małżeństwa rato et non consummato poprzez uroczystą profesję zakonną - studium kanoniczno-historyczne

Anna Gołębiowska: Rozmowa psychologiczna i testy psychologiczne jako metody tworzenia opinii biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Reakcja Kościoła na nadużycia seksualne wobec nieletnich ze strony duchownych

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Tomasz Pawlikowski: Problem prawdy w ujęciu Wilhelma z Owernii

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Toshiko Ito: Das Religiose als unentbehrlicher Bestandteil des japanischen Bildungskonzepts: Wandel und Kontinuitat

Jacek Janiszewski: Problem z XIX-wiecznym modelem etyki pracy

Beata Szluz: Zjawisko bezdomności w Niemczech

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Odnowa męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Szwecji

O. Piotr Kwiatek OFM Cap: Znaczenie i rozwój psychologii nadziei w ujęciu Charlesa Richarda Snydera

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Rozumnie wierzyć - rozumnie poznawać. Uniwersytet miejscem dialogu między nauką i wiarą

Edyta Wolter: Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej

Przemysław Eugeniusz Kaniok: Z historii badań nad rodzicami dzieci z niepełnosprawnością

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Dominika Budzanowska: Z rozważań Seneki o Bogu

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: Symbolika krzyża u Ignacego Antiocheńskiego i Polikarpa ze Smyrny

Kubiszewska Elżbieta: Kontrowersje wokół męczeństwa w starożytnym Kościele - stanowisko Tertuliana

Jakub Dziewulski: Życie codzienne mnicha cenobity w Egipcie na podstawie „Reguły" św. Pachomiusza

Ks. Janusz Nowiński SDB: „Metafizyczne piorunochrony" - depozyty złożone w kulach hełmów wież kościoła opactwa w Lądzie nad Wartą w 1720 roku

Eugeniusz Wiązowski: Salezjanie w Pałowie, w Słonowicach, w Sycewicach oraz w Sławsku

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Działalność Kościoła rzymsko-katolickiego wśród młodzieży na terenie województwa gdańskiego w latach 80. XX w. w świetle dokumentów KW PZPR

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 • Ks. Wojciech Krawczyk SDB:Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w Roku Seminaryjnym 2010/2011
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w Roku Seminaryjnym 2010/2011

SPRAWOZDANIA

 • O. Piotr Kwiatek OFM Cap: II Międzynarodowy Kongres Psychologii Pozytywnej zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Pozytywnej (Filadelfia - USA, 23-26 lipca 2011)
 • Ks. Ryszard Sadowski SDB:Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2011

RECENZJE

 • ks. Janusz Zawadka MIC:A. Angenendt, Toleranz und Gewalt. Christentum zwischen Bibel und Schwert. Aschendorf Verlag, Munster 2008 (Tolerancja i przemoc. Chrześcijaństwo pomiędzy biblią i mieczem, tłum. JZ)
 • ks. Henryk Stawniak SDB:E. Szczot, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
 • ks. Jarosław Wąsowicz SDB:Odnowienie duszpasterstwa grekokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty), zebrał i opracował Igor Hałagida, „Bazyliańskie Studia Historyczne", t. I, Warszawa 2011
 • Marcin T. Łukaszewski:Siła tradycji. Smak nowości. XXV lat Conversatorium Organowego w Legnicy, red. M. Szoka, A. Mroczek, S. Czopowicz, UMFC, Warszawa 2011