INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2014
 • Nr 1 - liczba stron: 210
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz. sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)


 • Korekta edytorska: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Maciej Reda

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Roman Ceglarek: Pastorale und katechetische Implikationen des geänderten „Kerncurriculum der Katechese der katholischen Kirche in Polen“ im Bereich der Vorbereitung der Kinder auf die Erstbeichte und -Kommunion

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Salezjański Ruch Młodzieżowy związany z Towarzystwem Św. Franciszka Salezego i jego relacja do prawa kanonicznego

Ks. Jan Hańderek SDB: Rola sakramentu pokuty i Eucharystii w rozwoju wychowanka Oratorium św. Jana Bosko

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Adam Świeżyński: Tajemnica i analogia we współczesnym mówieniu o Bogu

Ks. Rafał Czekalski: Józefa Tischnera myśl etyczno-społeczna jako polska odmiana „compassio”

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Witold Starnawski: Dwa sposoby uprawiania filozofii w wychowaniu

Ks. Robert Bieleń SDB: System prewencyjny ks. Jana Bosko w badaniach ks. prof. Józefa Wilka SDB

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Wychowanie i duchowość w praktyce systemu prewencyjnego Jana Bosko

Ks. Grzegorz Kudlak: Przesłanki pracy resocjalizacyjnej w aspekcie wielowymiarowego podejścia do osoby ludzkiej

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Wykluczeniespołeczne młodzieży w okresie międzywojennym. Towarzystwo Salezjańskie wobec powyższych zmagań

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Justyna Anna Grzyb: „Mała sekretarka miłości” – orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane słudze Bożej s. Benignie Konsolacie Ferrero (1885-1916)

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Troska salezjanów o abpa Antoniego Baraniaka SDB w okresie jego internowania w Marszałkach (29 grudnia 1955-3 kwietnia 1956)

Anna Kostrzyńska-Miłosz: Koadiutor Jan Kajzer współtwórcą polskiej odmiany stylu art deco

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 • Ks. Dariusz Kozłowski SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku akademickim 2012/2013
 • Ks. Tomasz Kościelny SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie w roku akademickim 2012/2013

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Jerzy Koperek, ks. Włodzimierz Wieczorek: Konferencja międzynarodowa „Polityka rodzinna w Unii Europejskiej” (KUL Lublin, 23 maja 2011)
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Międzynarodowe Sympozjum „Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej wobec komunizmu: postawy, strategie, taktyki” (Rzym,24 kwietnia 2012)
 • Ks. Ryszard Sadowski SDB: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego za rok 2012

RECENZJE

 • H. Kostrzewska, Fresk w muzyce polskiej XX i XXI wieku. W poszukiwaniu differentia specifica, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2012 – rec. Marcin T. Łukaszewski
 • M. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Kraków 2013 – rec. ks. Sławomir H. Zaręba
 • Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. M. Ząbek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Krajowe UNCHR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Warszawa 2013 – rec. ks. Jerzy Zając