INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2014
 • Nr 3 - liczba stron: 240
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Waldemar Łachut
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz. sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)


 • Korekta edytorska: Ewa Matyba, Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Maciej Reda

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Sylwester Jędrzejewski SDB: Jan Mazerski SDB (1901-1944), biblista i orientalista

Maria Wojtak: O posoborowych modlitewnikach. Uwagi filologa

Beata Bodzioch: Gregoriańskie śpiewy procesji palmowej po Soborze Watykańskim II oraz ich polskie odpowiedniki

Ks. Czesław Krakowiak: Problemy teologiczne i pastoralne podczas prac nad „Ordo Confirmationis” 1971

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Magdalena Łońska: Wokół zagadnienia biopolityki. Koncepcje, cechy, perspektywy

Ks. Krzysztof Adamski: Między postulatem współpracy rodziny ludzkiej a globalną etyką odpowiedzialności

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

O. Piotr Kwiatek: Application of positive psychology to human formation of priests and religious: the active program of positive personal development (APPRO)

Ks. Ryszard Sadowski SDB, Bartłomiej Skowroński: Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury. Analiza aktualnej oferty kulturalnej

Magdalena Markocka: Regionalizm w Polsce – tradycja i współczesność (wybrane zagadnienia)

Ks. Jarosław Koral SDB: Negatywne skutki bezrobocia wtórnego

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Marcin T. Łukaszewski: Charakterystyka twórczości i założenia techniki kompozytorskiej Alicji Gronau

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Sztandar Hufca Szkolnego Przysposobienia Wojskowego z Gimnazjum Salezjańskiego im. Piusa XI w Różanymstoku z 1933 r. i jego symbolika. Z zagadnień weksykologii

Ks. Janusz Nowiński SDB: „Tabula memorialis z Lądu”- oryginalny przykład pamięci o zmarłych i dokumentacji historii w cysterskim opactwie w 1. połowie XVIII w.

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: I Zjazd salezjańskich pracowników naukowych (Niepokalanów, 4-6 października 2013)
 • Ks. Radosław Błaszczyk SDB: XXVII Sympozjum Liturgiczne (WSD TS, Ląd nad Wartą, 18 października 2013)
 • Ks. Tomasz Kościelny SDB: Sympozjum pedagogiczne placówek opiekuńczo-wychowawczych (Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. św. Dominika Savio w Częstochowie, 19 października 2013)

RECENZJE

 • L. Wałęsa, P. Azzaro, Sulle ali della liberta. Fede e solidarietà isnieme fanno miracolì, con un testo di G. Napolitano,Libreria Editrice Vaticana 2011 – rec. ks. Jarosław Wąsowicz SDB
 • J. Badeni, Czego dusza pragnie. Elementarz duchowy, Wydawnictwo M, Kraków 2011 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • K. Malicki, Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012 – rec. Krzysztof Łukawski