INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2015
 • Nr 1 - liczba stron: 276
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Krzysztof Butowski (sekretarz)
 • Mariusz Chamarczuk
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz., sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)

 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomów

 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta statystyczna: Bartłomiej Skowroński
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Ewa Sawicka
 • Korekta tekstów w j. włoskim: Cristina Monacchia
 • Korekta tekstów w j. niemieckim: Thaddäus Kielinski

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

W DWUSTULECIE URODZIN ŚW. JANA BOSKO

Od Redakcji: W dwustulecie urodzin św. Jana Bosko

Ks. Joseph Boenzi SDB, Don Bosco and the conditions of pre-industrial youth in his times

Ks. Francis-Vincent Anthony SDB, Apostolic consciousness of Don Bosco. A hermeneutical-phenomenological approach to his spirituality

Ks. Aldo Giraudo SDB, Il substrato „mistico” della spiritualità attiva di Don Bosco

Ks. Jerzy Gocko SDB, ks. Paweł Centnar SDB, Kierownictwo duchowe w życiu św. Jana Bosko

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Radosław Błaszczyk SDB, Historia Mszału Rodziny Salezjańskiej

Ks. Manlio Sodi SDB, Cipriano Vagaggini et Salvatore Marsili Au siècle des grands liturgistes entre le IIe et le IIIe millénaire

Ks. Jacek Możejko, Komunia Święta i jej wspólnototwórczy wymiar w życiu Kościoła

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Lidia Marszałek, Aksjologiczny kontekst dzieciństwa

Izabela Gątarek, Opiekuńczo-wychowawcza działalność środowiskowych ognisk wychowawczych TPD jako czynnik wspomagający wychowanie dziecka w rodzinie własnej

Ks. Michał Mejer SDB, Pytania o tożsamość nauczyciela–wychowawcy w świetle badań młodzieży. Czy młodzież dzisiaj potrzebuje raczej trenera kompetencji czy mistrza?

Ks. Jan Niewęgłowski SDB, Towarzystwo Salezjańskie wobec wyzwań edukacyjnych w latach 1918-1939

Ks. Mariusz Lach SDB, Salezjańskie „Misteria Męki Pańskiej” – trzy współczesne sposoby scenicznej realizacji wydarzeń paschalnych

Ks. Ryszard Sadowski SDB, Bartłomiej Skowroński, Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury. Analiza przygotowywanej oferty kulturalnej (cz. 3)

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Jacek Brakowski SDB, Treść zapisów w notatniku obozowym kl. Wiktora Jacewicza odzwierciedleniem elementów życia obozowego w KL Dachau

Ks. Piotr Szlufik SDB, Notes… ks. Teodora Wieczorka SDB (1888-1957), cz. I. Autor i tekst

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Kontakty prof. Oskara Haleckiego z kard. Augustem Hlondem SDB prymasem Polski

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 • Ks. Dariusz Kozłowski SDB, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku akademickim 2013/2014
 • Ks. Tomasz Kościelny SDB, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie w roku akademickim 2013/2014
 • Ks. Jacek Zdzieborski, Tematyka prac dyplomowych lądzkich absolwentów pedagogiki UKSW w latach 2012 i 2013
 • Ks. Piotr Szlufik SDB, VIII Kongres Maryjny „Maryja wychowawczynią” (Rumia, 1 maja 2014)

RECENZJE

 • Il Primate di Polonia Card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell’epoca: la Seconda Guerra mondiale e la guerra fredda. Prymas Polski Kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki drugiej wojny światowej i zimnej wojny, L. Kuk i S. Zimniak SDB, Roma 2013 – rec. ks. Waldemar Żurek SDB
 • G. Buccellato, Alle radioci della spiritualità di san Giovanni Bosco. L’influsso di alcuni santi nella vita spirituale e apostolica del fondatore dei salesiani, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2013 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • J. Gocko, Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2013 – rec. Adam Zadroga
 • B. Stańkowski, Zacznijmy od człowieka. Pedagogika w poszukiwaniu nowych kontekstów dla integracji i rozwoju społeczno-kulturowego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014 – rec. ks. Mirosław Wierzbicki SDB
 • B. Moraczewska, Kształtowanie się środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży na przestrzeni dziejów, Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2014 – rec. Eugeniusz Sakowicz
 • Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w Seminare