INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2015
 • Nr 2 - liczba stron: 251
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Robert Bieleń
 • Krzysztof Butowski (sekretarz)
 • Mariusz Chamarczuk
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz., sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)

 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomów

 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta statystyczna: Bartłomiej Skowroński
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Ewa Sawicka
 • Korekta tekstów w j. włoskim: Cristina Monacchia
 • Korekta tekstów w j. niemieckim: Thaddäus Kielinski

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Grzegorz Szubtarski, Relacja pomiędzy znakami a wiarą w Jezusa w świetle czwartej Ewangelii

Ks. Dariusz Sztuk SDB, Donec formetur Christus in vobis (Ga 4,19). Od soteriologii ikonicznej do parenezy mimetycznej

Ks. Stanisław Pamuła, The Contribution of the Fathers of the Church in the Development of Biblical Theology. Selected Methods of Patristic Exegesis. Part One

Emilia Dudkiewicz, Kompozytor kreatywności biblijnej jako apologeta chrześcijaństwa w świetle myśli Josepha Ratzingera

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Anna Sut, Paradygmat poznawczy etologicznej Szkoły Lorenza-Tinbergena

Paulina Selmaj-Pomaska, Klaus Michael Meyer-Abich on ecological Revolution

Ks. Zbigniew Łepko SDB, Od biologii zachowania się zwierząt do biologii ludzkiego poznania

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Dariusz Stępkowski SDB, Non scholae sed vitae… Kształcenie, religia i społeczeństwo w teoriach pedagogicznych J. F. Herbarta i F. D. E. Schleiermachera

Edyta Wolter, Radykalna krytyka szkoły i nowe strategie edukacyjne w II połowie XX wieku

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, O zmianie klimatu szkoły. Kilka uwag na marginesie pracy B. Preble’a i R. Gordona „Transforming School Climate and Learning. Beyond Bullying and Compliance”

Romualda Małgorzata Kosmatka, Mobbing w wychowaniu

O. Kagwe Cosmas Muiruri OFM, ks. Zbigniew Formella SDB, Perceptions of Purpose/Meaning in Life in Relation to Transition and Access to Kenyan Universities. Empirical Research Among First Year Students

Ks. Ryszard Sadowski SDB, Bartłomiej Skowroński, Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury. Podsumowanie badań

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Helena Karczewska, Kult Nemezis w starożytnym Rzymie

Czesław Grajewski, Graduał Jana Łaskiego na tle jego fundacji ksiąg liturgicznych

Ks. Łukasz Szczeblewski, Kult św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy w polskiej pieśni religijnej na przykładzie pieśni J. Łuciuka, M. Świerzyńskiego, A. Chlondowskiego i Z. Piaseckiego

Marcin T. Łukaszewski, Inspiracje muzyką dawną w twórczości kompozytorskiej Pawła Łukaszewskiego na przykładzie wybranych utworów: „Luctus Mariae”, „Via Crucis” i „Resurrectio”

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Józef Stala, Sprawozdanie z XI naukowej konferencji katechetycznej „Człowiek chory i umierający – możliwości i formy pomocy”. Tarnów – Jadowniki Mokre – Dąbrowa Tarnowska (14 maja 2014)
 • Ks. Tomasz Kościelny SDB, I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, Ląd, 21 czerwca 2014 r.)
 • Ks. Piotr Szlufik SDB, Towarzyszenie osobie w rozwoju powołania. Międzyinspektorialne spotkanie formatorów (Ląd n. Wartą, 23-27 czerwca 2014)

RECENZJE

 • F. Motto, Salesiani di don Bosco in Italia. 150 anni di educatione, LAS, Roma 2011 – rec. ks. Bogdan Stańkowski SDB
 • J. Augustyn, Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina, WAM, Kraków 2014 – rec. ks. Piotr Tymosiewicz
 • B. Szluz, Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej. The Phenomenon of homelessness in selected European Union countries, Rzeszów 2014 – rec. ks. Jarosław Koral SDB
 • J. Nowiński, Ląd, Wydawnictwo Tamkapress, Warszawa 2013 – rec. Anna Kostrzyńska-Miłosz
 • P. Gusnar: Saxophone Varie (komp.: M. Pokrzywińska i inni), wykonawcy: P. Gusnar, J. Samojło, Z. Elster, A. Ratkowska, J. Bokszczanin, DUX 0992, Warszawa 2013, CD 76:28 – rec. Emilia Dudkiewicz
Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w „Seminare”