INFORMACJE O TOMIE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 1979
 • Liczba stron: 284
 • Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd
 • ISSN: 1232-8766
 • Nakład: 1000+150 egz.
 • Jan Chmiel
 • Stanisław Kulpaczyński
 • Marian Lewko
 • Mieczysław Majewski
 • Roman Pomianowski
 • Remigiusz Popowski
 • Ryszard Rubinkiewicz
 • Adam Śmigielski
 • Franciszek Pytel (stała współpraca)
 • Stefan Pruś (stała współpraca)


SPIS TREŚCI